Forum Syds medlemsorganisationer: Civilsamhället är lösningen på ett krympande handlingsutrymme

Nyhet - 2017-11-29
Mycket kan hända när många går samman. I helgen var det medlemsmöte och på agendan stod argumentation och det demokratiska handlingsutrymmet.
Forum Syd default

I helgen samlades 40 aktiva från Forums Syds medlemsorganisationer på medlemsmöte. Våra medlemmar har en närmast global täckning genom sina olika verksamheter och kollektivt sitter vi på ovärderlig kunskap och erfarenhet om civilsamhällets förutsättningar i världen.

Det stora ämnet för dagen var civilsamhällets krympande utrymme att agera för rättvisa och demokrati. Agneta Gunnarsson gav en kort men kärnfull introduktion till situationen i världen och hur civilsamhället arbetar för att behålla och stärka sina positioner och inflytande på beslutsfattare.

Medlemmar delade sedan med sig av egna erfarenheter och utmaningar. Det handlade om hur organisationer som upplevs regeringskritiska tvingas stänga ner, hur myndigheter förhalar beslutsprocesser så att projekt måste avbrytas och hur handlingsutrymmet regleras genom att endast en viss andel av en organisations finansiering tillåts komma från utlandet.

Men omvärldsanalysen var inte bara dyster. I Gambia och Tanzania upplevs press- och yttrandefriheten ha förbättrats med ny politisk ledning. Civilsamhället har också en fantastisk förmåga att hitta alternativa vägar att hjälpa till när de hindras. Som exempel kanaliserades stöd via Bangladesh när krisen i Burma var ett faktum, och i Somalia var civilsamhället först ut att organisera räddningsarbetet efter bombdådet i Mogadishu med hjälp av alternativa kommunikationskanaler.

Sammanfattningsvis poängterades vikten av att kunna dela med sig av erfarenheter och att arbeta på en strukturell nivå. Ett förslag var att tillsammans försöka förbättra våra riskanalyser. Det är viktigt att kunna utnyttja Forum Syd och andra plattformar för att lära sig mer, nätverka och stärka varandra. Alternativet och motvikten till ett krympande civilt utrymme ligger hos oss, det civila samhället.

Röster på mötet var:

 • Adoptionscentrum
 • Afarvänner i Sverige
 • Aid Galcad
 • Biskops Arnö Folkhögskola
 • Föreningen fjärde världen
 • Gambiagrupperna
 • Hungerprojektet
 • Islamic Relief Sverige
 • JLOF (Jeremiah Lucas Opira Foundation)
 • Liberia Dujar Association Sweden
 • Nordisk hjälp
 • Palmeras vänner
 • Qandil
 • Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO)
 • Samerådet svenska sektionen
 • Somali Intellektuell Banadir Förening
 • Svalorna Latinamerika
 • Svenska FN-förbundet
 • Synskadades Riksförbund
 • Together for progress
 • My Right
 • IOGT-NTO ideell förening
 • BLLF Sweden

Mer aktuellt

Colobias parliamentsbyggnad med Colombias flagga i en flaggstång på taket. Skärmdump på rapporter om Colombia.
Nyhet - 2023-09-27

FN granskar mänskliga rättigheter i Colombia

I den pågående FN-granskningen av situationen för mänskliga rättigheter i Colombia har ForumCiv och andra svenska civilsamhällesorganisationer med verksamhet i landet framfört rekommendationer som...