Inget ont utan gott - corona och civilsamhället

Nyhet - 2021-01-26
Det är enkelt att nämna covid-19:s många negativa effekter men den globala hemmaisoleringen har också fört med sig nya rutiner som stärkt civilsamhället.
covid 19 civilsamhället knutna nävar

Medan företagen bakom de digitala verktygen tävlat i att utveckla funktioner bäst, snabbast och säkrast har många organisationer tagit hästkliv i digital kunskapshöjning, utvecklat nya metoder och omvärderat ”nödvändiga resor”.

Svalorna Indien Bangladesh upplever att pandemin till viss del fört dem närmre sina partnerorganisationer. Känslan av samhörighet har förstärkts när samhällen ställts inför samma utmaningar, om än till olika grad och med olika effekter. Kontakten har blivit tätare och partnermöte genomförts helt digitalt. 

Geografisk inkludering har förbättrats avsevärt, både nationellt och internationellt. När det fysiska avståndet blir mindre relevant har deltagandet ökat vilket gynnat demokratiska processer. Många organisationers vittnar om årsmöten med högsta deltagarantal på decennier.

Fanns inte webbinarium i vår vokabulär tidigare så gör det det nu. Det vi förlorat i seminariernas mingel och fikabröd har vi istället vunnit i tid och smidighet. Inga resor har krävts, ingen förlorad kvart när en ska delas in i smågrupper, släpa sin stol och hitta ett avskilt hörn för gruppdiskussioner. Skärmen har fört presentatören närmre och översättning är mindre teknikkrävande när det kan ske utan olika kanaler i mikrofoner och hörlurar.   

Det digitala mötet har även inneburit tillgänglighet och en eventuellt oväntad intimitet. LSU beskriver sitt koncept maktfrukost, som tidigare skett i fysiskt på Almedalen, där en begränsad grupp om 10 personer kunnat träffa en makthavare. Det digitala formatet möjliggjorde att en bredare grupp unga engagerade kunde delta liksom att LSU lättare kunde bjuda in olika typer av makthavare, då det även för dem var en ortsoberoende aktivitet. Eventet gav en exklusiv insyn i en politikers arbete och LSU kunde växla upp aktiviteten att pågå under en längre tid.

Nya kommunikationsvägar har också öppnat för nya eller fördjupade relationer. För Palestinagrupperna bidrog digitala möten till att förstärka kontakten mellan aktivister i Sverige och samarbetspartners i Palestina och Libanon. Palestinagrupperna har också fått större förståelse för rollen som deras samarbetspartners spelar i de samhällen de verkar i. När pandemin bröt ut blev barn- och ungdomscenter naturliga samordningscentraler i flyktingläger och byar.

Pandemins utmaningar har tvingat civilsamhället att sprida information och organisera annorlunda. Civilsamhällets internationella paraplyorganisation CIVICUS släppte nyligen rapporten Solidaritet i tid av covid 19. I den kan du läsa mer om hur civilsamhället tacklat pandemin och lyckats fylla luckor av samhällsservice där staten misslyckades. Det är en inspirerande rapport som visar hur kreativitet utvecklas och medmänsklighet tydliggörs i tider av kris.  

Taggar

Sverige

Other recent articles

Ulf Kristersson i blåkostym med blå slips under en presskonferens. Till vänster en skärmdump på debattartikeln i Altinget
Debatt - 2024-06-13

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till...

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.