Remissvar för hållbara AP-fonder

Nyhet - 2017-10-20
23 organisationer uppmanar regeringen att förstärka ett nytt lagförslag så att de 1300 miljarder som AP-fonderna förvaltar investeras ansvarsfullt
Forum Syd default

AP-fonderna förvaltar 1 300 miljarder av svenska folkets pensionspengar. Pensionärerna har själva ingen möjlighet att individuellt påverka placeringen av fondernas medel. Forum Syd har tillsammans med 22 andra civilsamhällesorganisationer skickat remissvar till regeringen med rekommendationer om förbättringar i förslaget till ny lagstiftning för AP-fonderna.

AP-fonderna investerar idag i en rad bolag som direkt motverkar Sveriges internationella åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter, klimat och miljö. Förra året kritiserades Sverige av FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter för bristande kontroll av AP-fondernas investeringar. I juni 2017 presenterade regeringen ett förslag på ny lagstiftning. Forum Syd och de övriga 22 organisationerna ser positivt på de förbättringar som gjorts jämfört med gällande regelverk för att främja hållbar utveckling.

Det finns dock fortsatt utrymme att förbättra lagförslaget som det ser ut nu. Framför allt behöver texten förtydligas så att utrymmet för tolkning begränsas.

AP-fonderna har idag investeringar i flera kontroversiella gruvbolag som förorenat vattendrag, och gjort sig skyldiga till kränkningar av urfolks rättigheter liksom trakasserier och våld mot människorättsförsvarare. Genom AP-fonderna äger svenska pensionssparare fossila reserver som motsvarar potentiella utsläpp tio gånger större än hela Sveriges årliga koldioxidutsläpp.

Dessa investeringar har varit möjliga på grund av ett regelverk som är otydligt vad gäller hållbarhet, samtidigt som hög avkastning tydligt överordnas andra mål. Karin Gregow är Forum Syds policyrådgivare för företagande och mänskliga rättigheter.

-Vi välkomnar att det blir ett lagkrav på att AP-fonderna ska ha ansvarsfulla investeringar och att de ska främja en hållbar utveckling. Men lagtexten behöver förstärkas så att det är tydligt att Sveriges internationella åtaganden kring mänskliga rättigheter, miljö och klimat är grundläggande förutsättningar och sätter ramarna för AP-fondernas investeringar, säger Karin.

Läs hela remissvaret här.

Läs också debattartikeln av Forum Syd och de andra organisationerna i Göteborgsposten.

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.