Praktisk information om utfasning av Infokom

Alla infokom-projekt måste slutrapporteras 2023 i och med att regeringen har fasat ut infokom-stödet. Nedan finner ni vad som gäller för slutrapportering.

Slutrapportering av avslutade projekt
För er som haft projekt under 2022 och har onyttjade medel kvar, finns möjlighet att förlänga projektperioden till 28 februari 2023 så att ni kan använda dessa medel innan dess. Detta är under förutsättning att ni fortfarande kan lämna in en komplett slutrapport senast 15 mars 2023. 

Onyttjade medel får användas till personalkostnader och annat som krävs för att ni ska kunna avsluta och rapportera projektet.

Rapportering 
För att underlätta rapporteringen minskar vi kraven på vad rapporten ska innehålla. Ni behöver inte fylla i fråga 2-9 i resultatrapporten. Däremot behöver vi komplett finansiell rapport – inklusive svar på den narrativa delen, ifyllt utfall i organisationsportalen samt revisionsrapport. Observera även att det är den senaste revisionsinstruktionen (daterad: 2022-10-17) som ska användas. 

Den finansiella rapporten inklusive revision ska täcka hela det sista projektåret. Det innebär att om ni vill förlänga projektet till 28 februari 2023, så blir projektåret 14 månader istället för 12, dvs 1 januari 2022 – 28 februari 2023. 

Har ni redan börjat på er slutrapport så får ni skicka den istället om ni föredrar det. Annars använd den förkortade versionen av slutrapportsmall nedan. 

Slutrapportering av pågående projekt
Om ni har ett pågående projekt har ni möjlighet att rekvirera 8% av er 2023-budget. Bidraget får användas till personalkostnader och annat som krävs för att ni ska kunna avsluta och rapportera projektet. Om ni har onyttjade medel kvar från 2022 så får ni även använda dessa på samma sätt. 

Dessa 8% kommer att läggas på er 2022-budget, men 2022-projektåret förlängs med 3 månader, vilket innebär att ni får använda dessa medel fram till 31 mars 2023. Detta innebär att det sista projektåret för ert projekt blir 15 månader (1 januari 2022 – 31 mars 2023).  

ForumCiv räknar med att få medel från Sida i februari och vi kommer att kunna betala ut medel först efter det. 
Det nya slutdatumet för hela projektet är: 31 mars 2023.
Istället för att delrapportera den 1 april 2023, ska ni slutrapportera hela projektet senast den 15 april 2023.  

För att underlätta rapporteringen minskar vi kraven på vad rapporten ska innehålla. Ni behöver inte fylla i fråga 2-9 i resultatrapporten. Däremot behöver vi komplett finansiell rapport – inklusive svar på den narrativa delen, ifyllt utfall i organisationsportalen samt revisionsrapport. Observera även att det är den senaste revisionsinstruktionen (daterad: 2022-10-17) som ska användas. 

Den finansiella rapporten inklusive revision ska täcka hela det sista projektåret som blir 15 månader istället för 12, dvs 1 januari 2022 – 31 mars 2023. 

 Har ni redan börjat på er delrapport så får ni använda den istället om ni föredrar det. Annars använd den förkortade versionen av slutrapportmall nedan.   

Mindre informationsprojekt
Mindre informationsprojekt ska slutrapporteras senast 3 månader efter projektets avtalade slutdatum. Eftersom ForumCiv inte kommer ha tillräckliga resurser att handlägga rapporter på det sätt vi brukar har vi förenklat rapporteringen och minskar kraven på vad rapporten ska innehålla. Ni behöver inte fylla i fråga 2-9 i resultatrapporten. Däremot behöver vi komplett finansiell rapport – inklusive svar på den narrativa delen, samt ifyllt utfall i organisationsportalen. En förkortad version av slutrapportmall finns nedan. Ni får självklart skicka en komplett slutrapport om ni föredrar, men vi kommer inte kunna göra en bedömning eller ge återkoppling på det narrativa utan vårt fokus blir på det ekonomiska.
 

Rekvirera bidrag

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.
The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.

Rapportering

 

Rapportering EU-finansierade projekt

 

Övriga dokument