Vad menas med att inte lämna någon bakom när man talar om Agenda 2030, hur var det kvinnliga deltagandet i valet i Zimbabwe i år och hur omfattande är egentligen våldet mot människorättsförsvarare i världen?

Det och mycket mer presenterar Forum Syds medlemmar på MR-dagarna 2018. Se programmet i korthet här:

Torsdagen den 15 november

Leave no one behind - svenskt bistånd i kris och konflikt

Arrangör: Forum Syd
Plats & tid: 10:30 - 11:00 Globala scenen

Det viktigaste åtagandet i Agenda 2030 är att ”ingen ska lämnas utanför”. Hur bidrar biståndet till att det uppfylls och når dem som är längst ifrån?


Stoppa kvinnlig könsstympning!

Arrangör: ActionAid Sverige
Plats & tid: 13:00 - 13:30, Globala scenen

ActionAid arbetar mot kvinnlig könsstympning (KKS) i flera länder, inklusive Sverige. Under det här seminariet kommer vi att diskutera innehållet i filmen, de svåra konsekvenserna av könsstympning samt hur situationen ser ut i Sverige idag. 


Barnäktenskap och könsstympning – så hanterar du ämnet i skolan

Arrangör: Svenska FN-förbundet
Plats & tid: 13:00 - 13:30, Lilla scen

En introduktion till ämnena barnäktenskap och könsstympning i skolan: utsatta elever, lagstiftning och praktiska råd.


Your food - Their Water Crisis? Peruvian asparagus industry causes lack of water and labour rights abuses: what can Swedish companies and consumers do?

Arrangör: Diakonia, Swedwatch
Plats & tid: 13:30 - 14:00 - Globala scenen

Peruvian asparagus industry causes lack of water and labour rights abuses: what can Swedish companies and consumers do?


Högerextremism och nationalism - hur påverkar det sexuella och reproduktiva rättigheter?

Arrangör: RFSU
Plats & tid: 13:30 - 14:00, Stora scen    

RFSU ser ett ökat motstånd mot frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR i Sverige, Europa och Världen. Motståndet som tidigare främst funnits inom religiösa grupperingar hörs allt tydligare bland nationalister och högerextremister. RFSU redogör för läget. Vilka är det som står för motståndet, vad vill de och vad kan vi göra för att möta det?


”Västsahara inifrån – Att svika ett folk”. Ny reportagebok.

Arrangör: Emmaus Stockholm
Plats & tid: 14:00 - 14:30, Globala scenen    

Journalisten Anna Roxvall och fotografen Johan Persson har rest genom kvävande flyktingläger, ockuperat land och jagat svar i ekande FN-korridorer.


Återinförd värnplikt – konsekvenser för dig som ung?

Arrangör: Aktivist, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Plats & tid: 14:30 - 15:00, Globala scenen

2017 återinfördes värnplikten. Unga personer tvingas därmed att delta i våldsutövning, en del av en ökad militarisering. Hur påverkar det oss som människor och samhälle?


Violence Against Human Rights Defenders - Role of Business

Arrangör: Forum Syd, Raoul Wallenberg Institute, Swedwatch, Diakonia, Amnesty International, Naturskyddsföreningen, Afrikagrupperna, FIAN Sverige
Plats & tid: 15:00 - 16:00, C8

Threats and violence against human rights defenders escalate around the world. In many cases there are direct links to companies. Local and indigenous people who defend their rights to land and natural resources are particularly vulnerable. What responsibility do companies have for their value chain? What is the responsibility of the state for Swedish companies’ behaviour abroad? An NGO from Philippines discusses with business and policy makers.


Högerextrema vindar blåser hårt över Brasilien

Arrangör: Latinamerikagrupperna
Plats & tid: 16:30 - 17:00, Globala scenen    

Jair Bolsonaro från Socialliberala partiet (PSL) blev nyligen Brasiliens nye president. Resultatet var inte oväntat, men likväl omtumlande och djupt oroande. Under seminariet kommer vi att diskutera hur läget ser ut i dag i Brasilien och hur Bolsonaros politik kommer att påverka Brasiliens mest utsatta grupper, särskilt landets urfolk och jordlösa bönder, och även hela vår planet.


Hur säkerställs FN:s rekommendationer om rasistisk och nazistisk organisering i Sverige efter valet?

Arrangör: Svenska FN-förbundet
Plats & tid: 16:30 - 17:30, T1

Hur vi bemöter vi rasistiska och nazistiska organisationer i Sverige efter valet? I panelen planerar vi ha partipolitiker/regeringsföreträdare, representanter och företrädare från civilsamhället. Moderator är vår generalsekreterare Petra Hallebrant.

Fredagen den 16 november

Hbtq-personers våldsutsatthet

Arrangör: RFSL
Plats & tid: 09:00 - 10:00, T1

RFSL Stödmottagning (fd brottsofferjour) har gett stöd till hbtq-personer utsatta för hot eller våld i 20 år och har en unik erfarenhet på området. Vi erbjuder både känslomässigt och praktiskt stöd till personer utsatta för hatbrott, våld i nära relation, hedersrelaterat hot och våld samt sexuellt våld. Under seminariet beskriver Maria Tillquist (kurator på RFSL Stödmottagning) våldsutsatta hbtq-personers erfarenheter och behov, samt våra erfarenheter av att ge stöd. 


Trygga, säkra evenemang

Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm, Polisen, RFSU och Svensk Live
Plats & tid: 09:00 - 10:00, T2

År 2017 inledde Länsstyrelserna samverkan mellan intresseorganisationen Svensk Live, RFSU och Polisen för att skapa tryggare och säkrare publika evenemang, som exempelvis festivaler, kulturevent eller stadsfester. Under år 2018 växlar vi upp vårt arbete med digitala utbildningar, film och fysiska träffar över hela landet. 


Markinvesteringar och våld i Brasilien

Arrangör: FIAN Sverige
Plats & tid: 09:30 - 10:00, Globala scenen 

Våld mot dem som försvarar rätten till mark kan ofta kopplas till stora investeringar. Ett exempel är svenska pensionsfonder i Brasilien.


Political violence and shrinking civic space in the Eastern Partnership region

Arrangör: Swedish Civil Society Network for EaP & Russia, SILC, RFSU, Kvinna till Kvinna & Östgruppen
Plats & tid: 10:30 - 12:00, T3

With a panel of representatives from Azerbaijan, Belarus and Ukraine, this session will aim to highlight the critical development of political violence and shrinking civic space in the Eastern Partnership region as well as to discuss concrete examples and how one can defend against political violence in terms of preemptive and proactive measures.  


Leave no one behind - Agenda 2030 and LGBTI Inclusion

Arrangör: RFSL
Plats & tid: 11:30 - 12:00, Lilla scen 

How can activists use Agenda 2030 to advance LGBTIQ rights? The participants at this seminar will receive guidelines and advice on how LGBTIQ issues can be included in the work around the Sustainable Development Goals. RFSL, the Swedish Federation for LGBTQ Rights, has been involved in the work around the Agenda 2030 and Sustainable Development Goals since 2015 when this transformative development framework was adopted by the United Nations.  


Our solution-inclusion

Arrangör: MyRight - Empowers people with disabilities
Plats & tid: 11:30 - 12:00, Globala scenen    

Hur kan biståndsorganisationer bli bättre på att inkludera personer med funktionsnedsättning i sitt arbete? Vi ger fakta, metoder och konkreta tips.


 Social media - a tool for peace in Cameroon

Arrangör: Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF (WILPF Sweden)
Plats & tid: 12:00 - 12:30, Globala scenen

Social media is a powerful tool that can be used for information and dialogue, but also to divide people. This can have serious consequences, especially in conflict contexts. Platforms are used to manipulate the truth, spread violent messages and hatred. To prevent the country from falling into a cycle of violence, WILPF Cameroon has held trainings on non-violent communication as a tool to promote peace. What can we learn?


Agenda 2030 och trygghet för kvinnor och barn på flykt

Arrangör: Caritas Sverige
Plats & tid: 13:00 - 14:00, C7

Hållbarhetsmål 10.7 handlar om att underlätta en säker, reglerad och ansvarsfull migration och är långt ifrån nått. Kvinnor och barn - i synnerhet flickor - är särskilt utsatta och riskerar att utsättas för olika former av våld, bl. a. sexuellt våld. Hur kan vi som individer eller som företrädare för civila samhället agera för att påverka våra politiker att ta ett krafttag för denna målgrupp och nå målet 2030? 


Kenyan civil society coping in a hostile environment

Arrangör: Forum Syd
Plats & tid: 13:00 - 13:30, Globala scenen

In Kenya civil society faces increasing threats and violence. How can Sweden support innovative strategies to counter the shrinking civic space?    


Guys, let’s do less drinking and more talking

Arrangör: IOGT-NTO-rörelsen
Plats & tid: 13:00 - 14:00, T3 

There are clear links between alcohol and violence. This goes also for gender based violence. This seminar discuss these links and destructive male norms that often come hand in hand with alcohol norms.


Sexual violence in humanitarian settings -what are the solutions?

Arrangör: IPAS, RFSU
Plats & tid: 14:30 - 15:30, T5

In emergency settings, women and girls, are at increased risk of sexual abuse, unwanted pregnancies and unsafe abortion. The risks for sexual assault and exploitation are heightened as well as child marriages.
SRHR is often a neglected area within the humanitarian system. 


Threatened by the family

Arrangör: Ibn Rushd Studieförbund, Islamic Relief
Plats & tid: 14:30 - 15:30, T6

Thousands of people live with oppression related to “honour”. Killing in the name of honour is the most discussed aspect of the phenomenon, but this is only one aspect of it. What is honour crime, or “patriarchal crimes against autonomy”? What is the potential role of faith-based partnerships in preventing and addressing honour crime? Shahin Ashraf is global advocacy advisor for the international humanitarian organisation Islamic Relief Worldwide, with experience of fighting gender injustices in several countries, will share with us a technical understanding of honour crime and the legislation around it. 


Is development possible in a shrinking democratic space?

Arrangör: Nordiska Afrikainstitutet, Forum Syd, Medieinstitutet Fojo
Plats & tid:  14:30 - 15:30, C7

There is democratic progress in many African countries – but we also see increasing threats against journalists, researchers and civil society. With East Africa as a starting point, the seminar highlights the global issue of Shrinking Space. In Kenya the trend is obvious: NGOs, human rights defenders and journalists are subjected to attacks and harassment. Guests from Sweden and Kenya will describe developments and discuss possible ways forward.


Afrofobi och strukturellt våld

Arrangör: Afrosvenskarnas riksförbund
Plats & tid: 14:30 - 15:30, C8

Detta seminarium problematiserar idén att hatbrott är den enda formen av våld som drabbar Afrosvenskar. Med en strukturell förståelse av våld blir allt från afrosvenskars utsatthet för hatbrott till deras sämre ekonomiska förutsättningar och begränsade politiska och kulturella makt till en form av våld. 


Politisk organisering med fokus på kvinnliga urfolksledare

Arrangör: Latinamerikagrupperna
Plats & tid: 15:00 - 15:30, Globala scenen 

Seminariet kommer att handla om en av våra praktikanters erfarenheter av politisk organisering med fokus på folkrörelsen Bartolina Sisas arbete i Bolivia med kvinnliga urfolksledare.


To work for human rights in headwinds - Israel and Palestine

Arrangör: Diakonia
Plats & tid: 16:00 - 17:30, T1

The situation in Israel and in Palestine is going backwards rapidly in many respects. In Israel, in Gaza and in the West Bank, human rights organizations work to create hope, document human rights abuses, and challenge political actors in order to improve protection and provide alternative right-based approaches.The reduced civic space and democratic deficit, threats and intimidation is something they share together - regardless of whether we are dealing with violations by Israel, the facto authorities in Gaza or the Palestinian Authority

Lördagen den 17 november

Feminists preventing war
Arrangör: Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF
Plats & tid: 11:30 - 12:30, C8

WILPF Cameroon is using the method” Women's Situation Room (WSR)” with the aim of preventing violence and armed conflict in relation to political elections. WSR has been recognized as "best practice" in conflict prevention work by theUN. How can this method be used? And what can we in a Swedish context learn?


Journalist i ockuperat land /Reporting from a conflict zone

Arrangör: Emmaus Stockholm
Plats & tid: 12:00 - 12:30 Globala scenen 

Hur är det att som journalist rapportera nyheter inifrån en medieblockad? I det av Marocko ockuperade Västsahara tillåts inte oberoende journalister.


En värld för alla - Globalt arbete med SOGIESC

Arrangör: RFSL
Plats & tid: 14:30 - 15:30, C6

I detta seminarium vänder sig RFSL till organisationer och personer som arbetar med internationellt utvecklingssamarbete eller annat globalt arbete och delar med sig av lärdomar från RFSL:s mångåriga arbete i Sverige och inom internationellt utvecklingssamarbete för hbtqi-personers rättigheter.
 


What does it take to make peace last?

Arrangör: Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF)
Plats & tid: 14:30 - 15:30, C7

What happens after a war has ended? How do you know that there really is peace? Amalkher Djibrine Souleymane, founder and president of Women's International League for Peace and Freedom (WILPF) in Chad, will help us explore the topic of sustainable peace, and what it takes to get there.