Styrelsen

ForumCivs styrelse är organisationens högsta beslutande organ.

Styrelsen ansvarar bland annat för ForumCivs övergripande planering, rapportering och ekonomiska redovisning. I styrelsens ansvar ingår också att besluta om de policydokument som styr ForumCivs verksamhet.

Här är ForumCivs styrelse 2023–2024 

Ordförande: Magnus Lindell
Ledamot: Nike Dahlskog
Ledamot: Amanda Valentin
Ledamot: Pär Ljungvall
Ledamot: Elias Fjellander
Ledamot: Björn Forsberg
Ledamot: Nuur Hussein
Ledamot: Ingela Svedin
Ledamot: Kristina Meseret Andersson
Ledamot: Monica Nordenwald
Ledamot: Pär Wiktorsson

Samtliga i styrelsen nomineras av ForumCivs medlemsorganisationer och väljs sedan av ForumCivs årsmöte.