Ansök om medlemskap

Här hittar du information om hur er organisation ansöker om medlemskap hos ForumCiv.

För att kunna bli medlem i ForumCiv behöver er organisation uppfylla följande grundläggande krav:

  • Vara en registrerad ideell förening eller stiftelse i Sverige.
  • Vara en icke vinstdrivande organisation.
  • Vara demokratiskt uppbyggd (följa god föreningssed) där alla medlemmar ska ha möjlighet att påverka.
  • Verka för en demokratisk samhällsutveckling och mänskliga rättigheter.
  • Ha existerat i minst ett år och haft ett årsmöte där årets verksamhet redovisats och styrelsen beviljats ansvarsfrihet.
  • Er organisation måste stödja och stå bakom ForumCivs antagna stadgar och idéprogram.

Ansök i vår organisationsportal

ForumCiv byter projektsystem under hösten 2023. Planerar ni att söka medlemskap så kommer detta vara möjligt först då den nya organisationsportalen finns på plats i december. 

Avgiften är olika beroende på om man är en förening (individuella medlemmar), plattformsorganisation (andra organisationer som medlemmar) eller stiftelse.

Organisationer med enskilda medlemmar

Avgift  Antal enskilda medlemmar
15 000 kr Över 30 000
12 000 kr 10 000 - 29 999
8000 kr 4000 - 9999
5000 kr 1200 - 3999
3000 kr 600 - 1199
2000 kr  300 - 599
1500 kr 100 - 299 
1000 kr 50 - 99
500 kr 0 - 49


Plattformsorganisation
Det finns två olika beräkningsalternativ, vi använder det som blir billigast för er.

Avgift

Alt 1. Årsintäkt
föregående år

15 000 kr Mer än 50 000 tkr
12 000 kr 10 000 - 49 999 tkr
8000 kr 1000 - 9999 tkr
5000 kr 650 - 999 tkr
3000 kr 400 - 649 tkr
2000 kr 300 - 399 tkr
1500 kr 150 - 299 tkr
1000 kr 75 tkr – 149 tkr
500 kr Mindre än 75 tkr

 

Avgift

Alt 2. Antal enskilda medlemmar inom medlemsorganisationerna

15 000 kr Över 30 000
12 000 kr 10 000 - 29 999
8000 kr 4000 - 9999
5000 kr 1200 - 3999
3000 kr 600 - 1199
2000 kr 300 - 599
1500 kr 100 - 299
1000 kr 50 - 99
500 kr 0 - 49


Stiftelser

Avgift Årsintäkt
föregående år
15 000 kr Mer än 50 000 tkr
12 000 kr 10 000 - 49 999 tkr
8000 kr 1000 - 9999 tkr
5000 kr 650 - 999 tkr
3000 kr 400 - 649 tkr
2000 kr 300 - 399 tkr
1500 kr 150 - 299 tkr
1000 kr 75 tkr - 149 tkr
500 kr Mindre än 75 tkr