Information om beviljade projektstöd

Vi rapporterar varje år in utfallet för pågående och avslutade projekt, som finansierats av Sida, till Sidas CSO-databas.

I Sidas CSO-databas kan du hitta information om enskilda projekt, inklusive budget, utfall samt svenska och lokala samarbetsorganisationer. Information om projekten uppdateras löpande och resultat presenteras årligen eller efter aktivitetsperiodens slut.

I CSO-databasen kan du filtrera informationen på bland annat strategisk partner, land, tematisk område, år eller göra en fritextsökningar.

ForumCiv lämnar inte ut enskilda organisationers ansökningar, rapporter eller våra bedömningar.

Se statistik över statliga biståndsmedel

Vill du veta mer om svenskt bistånd? På webbplatsen Openaid hittar du statistik och data som visar när svenskt biståndsmedel betalats ut samt vad det har gett för resultat.

Openaid drivs av Sida på uppdrag av Utrikesdepartementet. Men det är inte bara information från Sida som redovisas på Openaid. Utbetalningar från alla myndigheter och departement som hanterar statliga biståndsmedel ligger till grund för den data som presenteras.