Aktuellt

Diana Janse tar emot en fråga från en av ForumCivs medlemmar. Bredvid henne står Anna Stenvinkel generalsekreterare ForumCiv.
Nyhet - 2023-05-22

ForumCivs inspel till reformeringen av biståndet

Regeringen håller just nu på att ta fram en ny reformagenda för biståndet. Som Sveriges största plattform för civilsamhället har vi skickat in våra synpunkter på vad agendan för det nya biståndet bör...

Panellister poserar för ett gruppfoto i Riksdagen.
Nyhet - 2023-05-02

Nytt Latinamerika-nätverk i riksdagen

Vid ett seminarium om Colombia i riksdagen den 2 maj bildades ett nytt parlamentariskt Latinamerikanätverk. Syftet med nätverket är att sprida information om situationen i Latinamerika och öka svenska...

Skärmbild på artikel i OmVärlden
Debatt - 2023-03-15

”Minskat forskningsbistånd drabbar Sverige”

Den kraftiga minskningen av forskningsbiståndet drabbar oss själva. Ett stort antal institutioner vid Sveriges universitet och högskolor som varit engagerade i forskningssamarbeten påverkas, skriver...

Bok med titeln kunskap gör oss till bättre medmänniskor står på en skolbänk.
Nyhet - 2023-02-16

Utan civilsamhället hade vi inte lärt oss det här

Civilsamhället har länge varit en kunskapsspridare, särskilt om det som händer långt bortom Sveriges gränser. Här är resultaten från tre organisationers arbete med att stärka barn, ungdomar och...

Gul bakgrund och svart text där det står bli en del av vår styrelse
Nyhet - 2023-02-02

Bli en del av ForumCivs styrelse!

Vi söker dig som i vår styrelse tillsammans vill verka för en rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra!

Nyhet - 2023-01-30

Informations- och kommunikationsbidraget fasas ut

Regeringen har beslutat att under 2023 fasa ut informations- och kommunikationsstödet (Infokom). ForumCivs vidareförmedling av Infokom-stödet upphör och pågående projekt måste slutrapportera.