Misstänker du oegentligheter på ForumCiv?

För dig som arbetar på eller med ForumCiv och som misstänker oegentligheter, såsom korruption eller sexuella trakasserier, inom ForumCiv eller bland de som får bidrag från organisationen: Vi uppmanar dig att informera oss om situationen.

I första hand vill vi att du kontaktar en chef i vår organisation. Om du inte är bekväm med det kan du kontakta en av följande personer:

 • Ingrid Sievert Uddén, säkerhetssamordnare, ingrid.sievert.udden@forumciv.org
 • Anna Stenvinkel, generalsekreterare, anna.stenvinkel@forumciv.org
 • Magnus Lindell, styrelseordförande, magnus.lindell@forumciv.org

Om du känner att du inte kan vara öppen med din information erbjuder vi möjligheten att rapportera din misstanke anonymt. Detta gör du genom vårt visselblåsarsystem.

Som visselblåsare kan du vara anonym om du så önskar, och du kommer inte att straffas på något sätt för att ha tagit upp frågan om en eventuell oegentlighet genom visselblåsning.  (Detta inkluderar inte de som medvetet gör falska eller skadliga anklagelser.)

ForumCiv kommer att utreda oegentligheter inom rimlig tid och se till att eventuella missförhållanden rättas till. ForumCiv kommer också att avgöra hur sådant beteende kan förhindras från att hända igen.

ForumCiv definierar oegentlighet som allt olagligt och oetiskt beteende, till exempel:

 • Inte följa ForumCiv policy och eller avtal
 • Medvetet bryta mot ett lands lokala lagar eller förordningar
 • Tvivelaktig redovisning och bedrägeri
 • Aktiviteter som kan orsaka skada av en person eller egendom
 • Missbruk av makt eller ställning
 • Inte avslöja en intressekonflikt

(Detta är exempel och inte en lista över alla typer av oegentligheter.)

Vår visselblåsartjänst

Du kan använda visselblåsartjänsten i alla länder där ForumCiv har kontor eller där vi stöttar projekt eller program.

Du kan använda tjänsten för att rapportera misstankar om tjänstefel om du är anställd av ForumCiv eller om du arbetar i någon av ForumCivs partnerorganisationer, inklusive partners i efterföljande led. Du kan också använda den här tjänsten om du är praktikant, konsult eller leverantör som arbetar med ForumCiv.

Här är länken till vår visselblåsartjänst. 

Den här länken tar dig till en webbsida där du anger dina misstankar. Lämna tydlig och utförlig information. Du kan också lägga till relevanta dokument. Klicka sedan på ikonen för att skicka.

När du har skickat in din rapport får du ett unikt ID som du måste spara. Detta ID kan du sedan använda för att se dina svar eller om du vill lägga till information i rapporten.

Vid frågor om visselblåsarsystemet, kontakta supportfunktionen på Nordic Whistle (+46) 844 687 424.

Din rapport hanteras säkert

Rapporteringskanalen tillhandahålls av en extern tjänsteleverantör som heter Nordic Whistle, för att säkerställa anonymitet. Rapporteringsprocessen är krypterad och lösenordsskyddad.

Alla rapporter som lämnas in via Nordic Whistle betraktas som konfidentiella och behandlas därefter.

Vårt mål är att svara på meddelanden via Nordic Whistle inom fem arbetsdagar. Den ansvarige chefen kommunicerar tillbaka till visselblåsaren för att:

 1. Bekräfta att ärendet har mottagits.
 2. Ange hur ärendet kommer hanteras.
 3. Ge en uppskattning av hur lång tid det kan ta att nå en slutlig lösning.
 4. Låta visselblåsaren veta om en inledande utredning kommer att genomföras.

Vid detta eller ett senare tillfälle kommer den ansvariga chefen också att låta visselblåsaren veta om ytterligare utredningar kommer att äga rum eller inte, och förklara varför.