10 exempel: Så har stödet till kommunikation i biståndet gjort skillnad

Resultat - 2023-01-13
Regeringen gör stora nedskärningar i biståndet. Värst drabbas den delen av biståndet som granskar våra makthavare och ökar kunskapen om demokrati, mänskliga rättigheter och effektivt bistånd. Här är 10 exempel på när stöd till information och kommunikation gjort skillnad.

Säkrare arbetsplatser och bättre arbetsvillkor

Bangladesh accord lanserades efter att Rama Plaza fabriken kollapsat 2013 och dödat 1100 arbetare. Efter händelsen skrevs ett bindande avtal mellan företag och regeringen, sanktioner skulle sättas in om det överträddes. När avtalet tog slut 2021 gick lokala och internationella civilsamhället samman och krävde förbättrade arbetsvillkor i klädindustrin, däribland svenska Fair Action. De kunde lägga särskilt stort tryck på H&M och ett halvår senare var avtalet förnyat och garanterade därmed två miljoner arbetare säkrare arbetsplatser.

Vittnesmål till sanningskommission

Efter att fredsavtalet signerats i Colombia mellan regeringen och FARC gerillan startades en sanningskommission. Kommissionen inkluderade deltagande av flyktingar, diaspora och konfliktens offer och dess organisationer. I Sverige koordinerade MR-Fonden insamlandet av vittnesmål från colombiansk diaspora i Sverige och hjälpte på så vis sanningskommissionen att inkludera röster utanför Colombia i strävan mot en inkluderande fred.

Bidrog till att stoppa svenskt bistånd till belarusiska staten

Sverige och EU har förmedlat bistånd till statliga belarusiska aktörer i utbyte mot att Belarus tog steg mot demokrati. Östgruppen, som arbetar med civilsamhället, hade under flera år påtalat att biståndet måste omdirigeras till andra aktörer som de facto arbetar för mänskliga rättigheter och demokrati. Det var först i samband med det folkliga upproret som den svenska regeringen och Utrikesdepartementet lyssnade och bistånd till statliga aktörer frystes.   

Preem drog tillbaka sin ansökan

Jordens Vänner arbetade hårt tillsammans med privatpersoner och miljöorganisationer för att stoppa Preems utbyggnad i Lysekil. Något som skulle innebära en fördubbling av Preems koldioxidutsläpp. 2020 beslutade Preem att dra tillbaka sin ansökan om att utöka sin raffinering av fossila bränslen.

Hjälpte till att skapa opinion vid fredsprocessen i Jemen

Operation 1325 bedriver utvecklingssamarbeten med organisationer i bland annat Jemen, för kvinnors inkludering i fredsprocesser. De överlämnade en namninsamling med uppmaningar till svenska regeringen i den medlarroll Sverige hade till dåvarande utrikesminister Ann Linde. Hon tackade organisationerna för den information de spridit och det arbete de gjort. Utrikesminister Ann Linde berättade att frågan om Jemen är svår att skapa uppmärksamhet kring. Därför var hon tacksam för namninsamlingen. Då det finns en opinion bidrar vi till att Sverige också kan sätta högre tryck på internationella aktörer och de inblandade parterna.

Bidrog till att svenska regeringen ändrade biståndet i Myanmar

När militärjuntan 2021 med våld tog makten i Myanmar bad motståndsrörelsen det internationella civilsamhället om solidaritet. Svenska Burmakommittén hörsammade och utövade påtryckningar för att svenska regeringen skulle omdirigera bistånd så att det inte direkt eller indirekt skulle nå juntan. Samt att verka för att EU skulle införa sanktioner mot militärens ekonomiska intressen. Båda kraven möttes.

Gav unik kunskap i samband med pandemin

Civilsamhället är en stor källa till information och kunskap. Ett av många exempel: Utrikesdepartementet vände sig i början av pandemin till Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet för att få reda på hur kvinnoorganisationer i världen hanterade den nya situationen.

Föreläste för tusentals elever om tobaksindustrin

Mellan 2019-2021 föreläste En Rökfri Generation för totalt 30 500 elever. De flesta känner till tobakens hälsovådliga effekter men få känner till exploateringen, barnarbetet och miljöförstöringen som kantar tobaksindustrin. Att förmå unga vuxna att avstå tobak gynnar den svenska folkhälsan, men är också ett steg på väg mot en mer rättvis och hållbar värld.

Elever fick träffa och ställa frågor till exiljournalister

1 350 elever vittnar om att möjligheten att direkt få möta, lyssna på och ställa frågor till en exiljournalist skapar ett starkt engagemang. Det ger kunskap om hur fri media och förutsättningar för journalister att kunna arbeta är sammankopplade med utveckling av demokrati och rättigheter i ett land. Ett resultat av det arbete Reportrar utan gränser gör.

Stoppade samarbete med alkoholjätten

Tack vare protester framförda av svenska representanter på Globala Fondens styrelsemöte avbröts ett samarbete med Heineken. Alkoholens negativa inverkan på folkhälsosjukdomar är välbelagd. Globala Fonden finansierar arbete mot sjukdomar som hiv, malaria och TBC och ett samarbete med en av världens största ölproducenter hade legitimerat en aktör vars produkt hjälper spridningen av de här sjukdomarna. Ett viktigt arbete av IOGT-NTO-Rörelsen.

Vi kommenterar nedskärningarna
Mer än hälften av svenskarna vill veta mer om biståndet

Tack vare Infokom har organisationer kunnat informera allmänheten om vad Sveriges bistånd går till – vad våra skattepengar går till. Enligt Sifo-mätningen ”Opinion om biståndet”, gjord på beställning av Sida 2022 sade sig mer än varannan svensk vara intresserad av att få mer information om biståndet.

Other recent articles

EU-valkompass. Knapp som säger starta.
Nyhet - 2024-05-16

EU-valet 2024: ForumCivs valkompass

Tillsammans med Globalportalen har vi tagit fram en EU-valkompass med fokus på bistånd, mänskliga rättigheter och klimat. Hitta det parti som står upp för den värld du vill leva i!

En dataskärm med en bild på kursen.
Nyhet - 2024-05-14

Ny digital kurs om Svenska Partnerskapsprogrammet

Vi lanserar ny introkurs om Svenska Partnerskapsprogrammet. Kursen är särskilt relevant för nyare organisationer och/eller de som har upplevt utmaningar i olika ansökningsprocesser.

Skärmdump på två debattartiklar i Svenska Dagbladet. Johan Forssell syns på bild.
Debatt - 2024-05-06

Replik: Ett agerande tvärtemot ambitionerna

Vi välkomnar regeringens ambitioner om transparens, kontinuitet och långsiktighet i biståndet. Processen har dock hittills inte alls präglats av dessa ambitioner, skriver vi tillsammans med fem...