25 år som demokratins försvarare

Nyhet - 2020-05-28
Sedan 1995 har vi försvarat demokrati och mänskliga rättigheter. I vår 25-årsjubileumsbok tittar vi tillbaka på hur det hela började när Forum Syd blev Sveriges största plattform för civilsamhället. "25 years defending democracy" ger dig en inblick i vår historia och arbete för en rättvis och hållbar värld.
Publication cover page and spread with the text 25 years defending democracy, when it all began and 1995 ForumCiv is founded.

Under årtiondena har vi sett hur det globala civilsamhällets betydelse har växt fram. I dag måste stater och internationella organ ta hänsyn till organisationer i civilsamhället. Vi är samarbetspartners som kontinuerligt försvarar de mänskliga rättigheterna så att ingen lämnas utanför i arbetet för en hållbar utveckling.

I en alltmer globaliserad värld behövs ett aktivt folkligt deltagande. Att människor genom organisationer ges möjlighet att få sina röster hörda och påverka utvecklingen som angår oss alla. Här spelar Forum Syd tillsammans med alla våra medlemsorganisationer en viktig roll, både i Sverige och internationellt.

Under 25 år har Forum Syd försvarat demokrati och mänskliga rättigheter. Som Sveriges största plattform för det civila samhället gör vi skillnad genom vårt arbete världen över. Vi borde alla vara stolta över att vi bidrar till en rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra sin situation.

Other recent articles

Khady talar till publiken från en scen. Bakom henne hänger en vepa med texten people and power.
Nyhet - 2024-07-04

People & Power - en festival för civilsamhället

People & Power festivalen är tillbaka! Få en inblick i världsläget för demokratin och människors rättigheter tillsammans med det svenska civilsamhället. Biljetterna till årets upplaga släpps 20...

Ulf Kristersson i blåkostym med blå slips under en presskonferens. Till vänster en skärmdump på debattartikeln i Altinget
Debatt - 2024-06-13

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till...

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.