4 medlemmar: Politiker, det här borde vara er viktigaste fråga

Nyhet - 2022-09-06
Det är valår och Sverige ska få nya beslutsfattare. Fyra av våra medlemmar berättar vilka frågor de tycker är viktigast för politikerna att prioritera.

Demokrati utan gränser, Petter Ölmunger, Ordförande

– Svenska politiker, och politiker över hela världen, behöver prioritera frågan om hur den globala styrningen kan bli mer demokratisk och effektiv.

 

Varför?
– Mänskligheten står inför en lång rad problem som bara kan hanteras effektivt på global nivå. Världen är alltmer sammankopplad. Om inte de globala problemen hanteras bättre kommer handlingsutrymmet också för den nationella och lokala politiken att begränsas. Detta kommer i sin tur ytterligare urholka förtroendet för demokratin.

Vad kommer ni göra för att driva era frågor under hösten?
– Demokrati utan gränser kommer fortsätta göra allt vi kan för att politiker och medborgare ska bli uppmärksamma på behovet av globala demokratiska reformer. Vi kommer bland annat göra utskick till riksdagens nyvalda ledamöter för att berätta om våra förslag och bjuda in till dialog om dem.

Svenska freds- och skiljedomsföreningen, Kerstin Bergeå, Ordförande

– I stället för ökad militarisering och upprustning måste Sverige verka för hållbar fred genom nedrustning och genom att stötta de demokratirörelser och freds- och människorättsaktivister som trots hårt motstånd och förtryck driver på för förändring, inte minst i Ryssland. Vi behöver ett ökat fokus på konfliktförebyggande arbete och fredlig konflikthantering för långsiktigt hållbar fred och ökad demokratisering.

Nu om någonsin borde det finnas en insikt om vikten av att förebygga väpnad konflikt. När den väl brutit ut är många dörrar stängda. För varje skattemiljard till militär upprustning försvinner en från andra åtgärder: begränsa klimatförändringarna, säkerställa vården, och andra frågor som påverkar vår säkerhet.

Varför?
– Sverige har gått i helt fel riktning säkerhetspolitiskt. Vi har vänt oss till Nato och försvagat nedrustningspolitiken när vi på Svenska Freds anser att vi ska göra precis tvärtom. Världen står inför många kriser och utmaningar och Sverige har fortfarande möjlighet att prioritera konfliktförebyggande arbete, diplomati och nedrustning. Här ser vi att Sveriges demokrati- och utvecklingsbistånd spelar en viktig roll.

Vad kommer ni göra för att driva era frågor under hösten?
– Tillsammans med våra medlemmar kommer vi att fortsätta utbilda, folkbilda, demonstrera, stödja och opinionsbilda för mänsklig säkerhet och mot krig och upprustning. 

Läkare i världen, Lena Thurang, tf generalsekreterare Läkare i Världen

Läkare i Världens viktigaste fråga är att politikerna gör att alla som vistas i Sverige, oavsett juridisk status, är lika inför hälso- och sjukvårdslagen och har samma tillgång till vård och bästa uppnåeliga hälsa.


Varför?
– Trots att Sverige erkänt rätten till bästa uppnåeliga hälsa för alla människor, enligt FN:s fördrag om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, möter vi på Läkare i Världen människor som saknar tillgång till vård här i landet på grund av att de är asylsökande, papperslösa, EU- eller tredjelandsmedborgare. I dag har Sverige en lagstiftning som gör skillnad på människor, beroende på varifrån de kommer eller deras juridiska status, i något så grundläggande som rätten till hälsa.

Vad kommer ni göra för att driva era frågor under hösten?
– Läkare i Världen kommer att fortsätta driva våra medicinska, psykosociala och juridiska mottagningar runtom i Sverige där våra volontärer hjälper de som lever i stor utsatthet. Vi kommer fortsätta möta regionpolitiker för att förbättra styrningen inom hälso- och sjukvården. Vi kommer också fortsätta samla in och rapportera vittnesmål från personer vars mänskliga rättigheter inte uppfylls här i Sverige.

IOGT-NTO-rörelsen, Johanna Davén, Generalsekreterare

Det viktigast för oss är att Sverige på olika sätt hjälper låg- och medelinkomstländer till en bättre och mer skyddande alkoholpolitik. Mer specifikt så måste regeringen bli bättre på att skapa tryck i frågan i WHO och andra internationella organisationer, och man måste uppdra åt Sida på ett tydligare sätt att arbeta med de här frågorna.

Varför?
– Alkohol är ett extremt tydligt hinder för utveckling. Faktum är att det finns en koppling till 14 av de 17 hållbarhetsmålen, alkoholindustrins produkter och metoder påverkar allt från fattigdom och barns rättigheter till miljö och klimat. Ett av de stora problemen är att många låg- och medelinkomstländer i dag saknar skydd från alkoholindustrins exploatering, de har inte effektiv och evidensbaserad policy på plats. Här kan Sverige göra en jätteinsats.

Vad kommer ni göra för att driva era frågor under hösten?
– Under hösten kommer vi bland annat att arrangera ett spännande seminarium med Olivier van Beemen. Han har granskat hur Heineken agerar i Afrika och resultatet är verkligen skrämmande. Tanken är att vi ska ha en bredare diskussion om alkoholindustrin och mänskliga rättigheter – och prata lite om vad som behövs för att komma till rätta med situationen.

Other recent articles

Ulf Kristersson i blåkostym med blå slips under en presskonferens. Till vänster en skärmdump på debattartikeln i Altinget
Debatt - 2024-06-13

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till...

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.