Agenda 2030: Sverige är inte bäst i klassen

Nyhet - 2017-12-12
Sverige måste höja ambitionsnivån i arbetet med Agenda 2030.
Agenda 2030 Sverige inte bäst i klassen
Ansvariga ministrarna Ardalan Shekarabi (S) och Isabella Lövin (MP) måste skyndsamt ta fram en handlingsplan för det nationella arbetet med Agenda 2030. Foto: Regeringskansliet

När de Globala Målen antogs för drygt två år sedan tog Sverige på sig en ledarroll. Men  regeringen har fortfarande inte tagit fram en nationell handlingsplan för arbetet med Agenda 2030, någonting som tio länder i Europa redan har gjort. 

Det krävs att regeringen höjer ambitionen och ökar takten för att leva upp till sin ledarroll. Avsaknaden av en handlingsplan gör att arbetet med Agenda 2030 riskerar att bli ofokuserat och ineffektivt. En handlingsplan är planerad att komma ut under våren 2018, vilket är bra men sent.

I en debattartikel av Concords arbetsgrupp för Agenda 2030, där Forum Syd ingår, uppmanas Sverige skyndsamt ta fram en ambitiös handlingsplan med nationella mål. Handlingsplanen måste utgå ifrån Agenda 2030-delegationens förslag som presenterades tidigare i år och vara tydligt förankrad i Sveriges politik för global utveckling (PGU), genom att ta sig an de målkonflikter som finns mellan de Globala Målen och Sveriges förda politik.

Taggar

Agenda 2030

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.