Almedalen: Politikerdebatt, Agenda 2030 & Leave no one behind

Nyhet - 2018-07-12
Var inte du heller på Almedalen? Misströsta inte! Streama seminarierna om hur vi ska fixa världen och skapa demokratisk förändring.
Fullsatt på Forum Syds seminarium om civilsamhällets roll för Agenda 2030 på Almedalen.

Principen om att ingen ska lämnas utanför kan bli det skifte vi behöver för att skapa förändring och uppnå Agenda 2030 för ALLA människor, sade Jamie Bolling, MyRight, på Forum Syds seminar om svenskt bistånd verkligen når de allra mest utsatta.

Cal Orre från RFSL lyfte också att "det som inte skrivs ut - finns inte. Därför kämpar vi för att HBTQI ska finnas i alla handlingsplaner och strategier. Det måste inkluderas i allt arbete för Agenda 2030 om vi ska uppnå att ingen lämnas utanför".

Ojämlikhet är ett av de största hindren i genomförandet av Agenda 2030 så vad måste vi göra? Forum Syd bjöd in till diskussion om svenskt bistånd bidrar till minskad ojämlikhet och principen om att ingen ska lämnas utanför.

 

Medverkande:

 

 • Carin Jämtin, generaldirektör, Sida
 • Jamie Bolling, styrelseledamot, verksamhetsledare, MyRight, Independent Living Institute (ILI)
 • Cal Orre, sakkunnig hälsa och hivprevention, RFSL

 

Moderator: Lisa Sjöblom, generalsekreterare, Forum Syd

 

Agenda 2030 i en föränderlig värld – riktar vi in oss på rätt mål?

 

"Förändring kommer inte bara från stora miljonprojekt utan vi måste också jobba småskaligt. Mindre organisationer som jobbar lokalt är en förutsättning för att skapa gräsrotsrörelser för Agenda 2030 och demokratisk förändring.

 

Agenda 2030 har visat att vi behöver civilsamhället som garant för att fortsätta och driva arbetet för klimatet, jämställdhet, demokrati och för människors rättigheter", sade Forum Syds generalsekreterare Lisa Sjöblom om förutsättningarna att uppnå Agenda 2030. 

 

Men hjälper verkligen de globala målen i Agenda 2030 eller är det bara ännu ett mätverktyg?

Medverkande:

 

 • Margareta de Goys, Monitoring & Evaluation Advisor, Hand in Hand Sweden
 • Annika Sohlström, Styrelseledamot, Hungerprojektet
 • Lisa Sjöblom, Generalsekreterare, Forum Syd

 

Moderator: Tomas Frostberg, Redaktör, DN Global Utveckling

 

Politikerdebatt: Hur ser partierna på globala frågor?

 

Vi gick på djupet och ställde partierna till svars. Vilka är de stora skiljelinjerna? Var är partierna överens? Vilka visioner finns för genomförandet av Agenda 2030? Vilken roll ska Sveriges internationella bistånd ska spela? Och hur vill de arbeta för en feministisk utrikespolitik?

Medverkande:

 

 • Maria Anderson Willner, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
 • Sofia Arkelsten, riksdagsledamot, Moderaterna
 • Kerstin Lundgren, riksdagsledamot, Centerpartiet
 • Yasmine Posio Nilsson, riksdagsledamot, Vänsterpartiet
 • Emma Nohrén, riksdagsledamot, Miljöpartiet
 • Sofia Damm, riksdagsledamot, Kristdemokraterna

 

Arrangör: CONCORD Sverige, där Forum Syd medverkar

 

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.