Ändrade krav för separat bankkonto

Nyhet - 2021-03-05
För att lättare kunna säkerställa att ForumCiv betalar ut medel till behörig organisation kommer vi enbart att göra utbetalningar till Bankgiro- eller Plusgirokonton som är registrerade i organisationens namn.

I och med övergången till Bankgiro/Plusgiro tar vi bort kravet på att organisationer måste ha ett separat konto för ForumCiv-medel.

Från och med när gäller detta?

Denna avtalsändring börjar att gälla först från och med 31 maj 2021. Efter detta datum kommer utbetalningar inom programmen endast göras till Bankgiro och Plusgiro. Har ni redan skickat in er rekvisition så behöver inga ändringar göras förrän er nästa utbetalning. Ni kan såklart byta till Bankgiro eller Plusgiro redan nu om ni vill.

Vad ni behöver göra för att ändra till Bankgiro/Plusgiro

  1. Om ni inte redan har ett Bankgiro- eller Plusgirokonto registrerat i er organisations namn måste ni först öppna ett sådant hos er bank.
  2. Därefter fyller ni i och skriver under ForumCivs Bankkonto-blankett och mejlar den till er handläggare. Ni hittar alla blanketter här.
  3. Nästa gång ni skickar er rekvisition till ForumCiv skriver ni in det Bankgiro- eller Plusgirokonto som ni har uppgett i Bankkonto-blanketten.

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.