Ändrade krav för separat bankkonto

Nyhet - 2021-03-05
För att lättare kunna säkerställa att ForumCiv betalar ut medel till behörig organisation kommer vi enbart att göra utbetalningar till Bankgiro- eller Plusgirokonton som är registrerade i organisationens namn.

I och med övergången till Bankgiro/Plusgiro tar vi bort kravet på att organisationer måste ha ett separat konto för ForumCiv-medel.

Från och med när gäller detta?

Denna avtalsändring börjar att gälla först från och med 31 maj 2021. Efter detta datum kommer utbetalningar inom programmen endast göras till Bankgiro och Plusgiro. Har ni redan skickat in er rekvisition så behöver inga ändringar göras förrän er nästa utbetalning. Ni kan såklart byta till Bankgiro eller Plusgiro redan nu om ni vill.

Vad ni behöver göra för att ändra till Bankgiro/Plusgiro

  1. Om ni inte redan har ett Bankgiro- eller Plusgirokonto registrerat i er organisations namn måste ni först öppna ett sådant hos er bank.
  2. Därefter fyller ni i och skriver under ForumCivs Bankkonto-blankett och mejlar den till er handläggare. Ni hittar alla blanketter här.
  3. Nästa gång ni skickar er rekvisition till ForumCiv skriver ni in det Bankgiro- eller Plusgirokonto som ni har uppgett i Bankkonto-blanketten.

Other recent articles

Khady talar till publiken från en scen. Bakom henne hänger en vepa med texten people and power.
Nyhet - 2024-07-04

People & Power - en festival för civilsamhället

People & Power festivalen är tillbaka! Få en inblick i världsläget för demokratin och människors rättigheter tillsammans med det svenska civilsamhället. Biljetterna till årets upplaga släpps 20...

Ulf Kristersson i blåkostym med blå slips under en presskonferens. Till vänster en skärmdump på debattartikeln i Altinget
Debatt - 2024-06-13

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till...

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.