Ändrade krav för separat bankkonto

Nyhet - 2021-03-05
För att lättare kunna säkerställa att ForumCiv betalar ut medel till behörig organisation kommer vi enbart att göra utbetalningar till Bankgiro- eller Plusgirokonton som är registrerade i organisationens namn.

I och med övergången till Bankgiro/Plusgiro tar vi bort kravet på att organisationer måste ha ett separat konto för ForumCiv-medel.

Från och med när gäller detta?

Denna avtalsändring börjar att gälla först från och med 31 maj 2021. Efter detta datum kommer utbetalningar inom programmen endast göras till Bankgiro och Plusgiro. Har ni redan skickat in er rekvisition så behöver inga ändringar göras förrän er nästa utbetalning. Ni kan såklart byta till Bankgiro eller Plusgiro redan nu om ni vill.

Vad ni behöver göra för att ändra till Bankgiro/Plusgiro

  1. Om ni inte redan har ett Bankgiro- eller Plusgirokonto registrerat i er organisations namn måste ni först öppna ett sådant hos er bank.
  2. Därefter fyller ni i och skriver under ForumCivs Bankkonto-blankett och mejlar den till er handläggare. Ni hittar alla blanketter här.
  3. Nästa gång ni skickar er rekvisition till ForumCiv skriver ni in det Bankgiro- eller Plusgirokonto som ni har uppgett i Bankkonto-blanketten.

Mer aktuellt

Bildkollage av Karin som tittar in i kameran med allvarlig min. I bakgrunden syns ett möte från EU komissionen.
Nyhet - 2024-02-29

Sverige fortsatt emot EU-lag om företagsansvar

Igår skulle EU-länderna ha röstat om EU-direktivet om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö (CSDDD), men återigen fanns det ingen majoritet för förslaget och omröstningen sköts upp.

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.