Anpassning till COVID-19 inom Svenska parnerskapsprogrammet

Nyhet - 2020-04-20
Forum Syd arbetar just nu för att kunna bedöma förfrågningar om projektändringar. Vi uppskattar verkligen er förmåga att agera och fort ta i tu med den rådande situationen. För att göra aktuell och framtida respons så effektiv som möjligt och möjliga för Forum Syd att godkänna, vill vi klargöra några saker.

Vänligen ha följande faktorer i åtanke när ni planerar ändringar och kommunicerar med er partnerorganisation:

  • Ändringar ska beakta ett rättighetsbaserat perspektiv vad gäller utveckling. I en krissituation bidrar och kompletterar ett rättighetsbaserat perspektiv humanitära åtgärder på olika sätt, inte minst vad gäller att belysa politiska aspekter av en kris och krishantering. Åtgärder kan till exempel ta itu med kränkningar av mänskliga rättigheter, diskriminering och stigmatisering relaterad till situationen; och engagera ansvarstagare och humanitära aktörer i åtgärder. I en humanitär situation – vilken vi med största sannolikhet kommer att se i ett flertal länder – så är staten ansvarig för att skydda sina medborgare. Projekt kan därför omdirigera åtgärder som kan säkerställa att myndigheter agerar för att skydda utsatta individer, det kan till exempel ske genom att garantera tillgången till mat, tillhandahålla hygienartiklar, arbeta mot våld i nära relationer eller genom att hindra myndigheter från att använda situationen för att rättfärdiga hårdare kontroll av individer eller minoriteter;
  • Olika initiativ kräver olika expertis, tillvägagångssätt, kunskap etc. Se till att din partnerorganisation har den nödvändiga kapacitet (tematisk, ledning, HR, kommunikation, etc.) som krävs för att kunna implementera den föreslagna ändringen. Annars kan goda intentioner visa sig få negativa konsekvenser. Vänligen var försiktig när du föreslår ändringar i dina projekt. Även om du har ett bra partnerskap är det bra att ha i åtanke att de finns en makt oblans, vilket innebär att när du föreslår en ändring kan det vara svårt för partnerorganisationen att säga nej. Ett rättighetsbaserat perspektiv innebär att lösningar ska härröras från de individer som påverkas; det är således viktigt att din partnerorganisation och individerna de arbetar med kan initiera identifiering av och lösa problem;    
  • Vissa organisationer förväntar sig att allt bidrag inte kommer att användas detta år, vilket innebär att egeninsats kommer att reduceras (Utrikesdepartementet har nyligen beslutat att kravet på egeninsats upphävs tillfälligt), och använda det till humanitärt stöd. Om detta skulle vara fallet, måste detta ske utanför projektet och det ska därför inte inkluderas i rapporteringen till Forum Syd. Forum Syd råder alla att vara försiktiga med ovan nämnt stöd, och inte endast ha målgruppen i åtanke utan också andra grupper som kan tänkas påverkas negativt av ett sådant stöd (t.ex. målgruppen blir tillhandahållna tillgångar på bekostnad av andra grupper) eller underblåsa konflikter;
  • Att ge information angående COVID-19 eller dess konsekvenser ses inte som en humanitär åtgärd och kan därför tillåtas inom ramen för ett projekt. För att försäkra att informationen är korrekt, uppdaterad och relevant för målgruppen bör den koordineras med relevanta myndigheter eller organisationer, såsom WHO eller Röda Korset. Koordinering med etablerade aktörer är också viktigt vad gäller förebyggandet av att viruset sprids i samband med att information ges; ofta sprids information genom fysiska möten;
  • Ändrade åtgärder i projekt relaterade till den rådande situationen behöver inte bidra till projekt/program-mål. Det främsta syftet ska vara att ta i tu med situationer skapade av COVID-19. Forum Syd vill försäkra er om att vi har stor förståelse för att projekt/program inte kommer att nå sina mål eller implementeras som planerat givet den rådande situationen.

Mer aktuellt

Magnus tittar in i kameran iklädd en grå kavaj och blå skjorta. Till höger en skärmdump på debattartikel i Göteborgs-posten.
Debatt - 2024-04-11

Regeringens attack på biståndet ett lågvattenmärke

Regeringen går i öppen konflikt med svenska biståndsorganisationer och kastar borgerliga biståndsprinciper över bord. När en regering angriper civilsamhället är det dags att dra öronen åt sig, skriver...

Anna Stenvinkel. Johan Forsell vid presskonferens.
Nyhet - 2024-03-19

Sida säger upp avtal med civilsamhället

Fredag 15 mars meddelade Sida att de säger upp sitt avtal med ForumCiv, och alla andra strategiska partnerorganisationer inom civilsamhället, från och med sista december i år.