AP1 lämnar fossilt – seger för klimatet

Nyhet - 2020-03-17
Första AP-fonden drar sig ur fossila bolag på grund av finansiella risker med kol, olja och gas. Forum Syd och andra organisationer har länge drivit på för att AP-fonderna ska lämna fossil verksamhet. Detta är en seger för klimatet och en viktig signal till övriga AP-fonder och investerare.
Teresa Isele och människor på seminarium, i bakgrunden en oljeplattform

Första AP-fonden meddelade under måndagen att de fasar ut investeringar i bolag med fossil verksamhet. Fonden bedömer att den pågående omställningen till en fossilfri ekonomi innebär en stor osäkerhet för bolag som är verksamma inom kol-, olje- och gasindustrin. Investeringar i dessa bolag kommer därmed att medföra en högre finansiell risk för fonden.  

Vi välkomnar Första AP-fondens besked. ”Detta är ett stort och viktigt beslut för att rädda vårt klimat”, säger Karin Gregow, policyrådgivare på Forum Syd. ”Det är hög tid att våra pensionspengar investeras i långsiktigt hållbara företag. Framtiden ligger inte i olje- och gasbolag där hela affärsmodellen är att producera fossila bränslen.” 

Det är hög tid att våra pensionspengar investeras i långsiktigt hållbara företag.

På ett seminarium i riksdagen i februari sa statssekreterare Ulf Holm att AP-fonderna måste se till att de lever upp till Parisavtalet och andra avtal och konventioner som Sverige skrivit under. Första AP-fonden har under en tid arbetat med att identifiera och analysera hur klimatrisker kan påverka fondens investeringar. Beslutet att lämna fossilt är ett led i att minska fondens exponering för klimatrisker

AP-fonderna hade under förra året investeringar på över 16 miljarder kr i 89 av världens 200 största fossilbolag. ”Första AP-fondens beslut att fasa ut sina fossila investeringar sätter press på de övriga AP-fonderna att göra samma sak. AP-fonderna, som förvaltar 1 500 miljarder av svenska folkets pensioner, har ett stort ansvar att bidra till klimatmålen. Våra pensionspengar får inte bidra till verksamhet som är förödande för klimatet”, säger Karin Gregow.

Miniatyr
Mer om frågan

I januari 2019 fick Första till Fjärde AP-fonden ett nytt regelverk som slår fast att pensionspengarna ska förvaltas på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Fonderna ska också verka för ett främjande av hållbar utveckling. Forum Syd bevakar hur AP-fonderna implementerar regelverket och att investeringarna inte undergräver klimatmål och konventioner för mänskliga rättigheter, bland annat i nätverket Schyssta pensioner.

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.