Årsrapporten 2018 ute nu!

Nyhet - 2019-05-14
2018 var ett år av turbulens och motsättningar. Den liberala demokratin utmanades på många platser i världen medan auktoritära krafter vann mark.
Annual report 2018 cover

Parallellt med att #MeToo fortsatte växa avslöjades män i vår egen sektor, män som utgav sig försvara mänskliga rättigheter samtidigt som de köpte sex och trakasserade kvinnor. I USA var halvtidsvalet en seger för kvinnor och toleransens politik samtidigt som högsta politiska skiktet fortsatte försvara kvinnohat och rasism. Sverige fortsatte sälja vapen till Saudiarabien samtidigt som man höll värdskapet för fredsförhandlingarna mellan stridande parter i Jemen.

I den här eran av motsättningar och politisk polarisering försvarade civilsamhället – människor, folkrörelser och organisationer – det demokratiska utrymmet och rätten till inflytande över vad som påverkar våra liv. 

Våra ansträngningar för att värna freden i Colombia intensifierades. Trots en fientlig miljö kan vi med säkerhet säga att civilsamhället i Belarus har stärkts. Medan kampen för det demokratiska utrymmet i Kenya togs an med hjälp av kreativa medel av konst och media. Forum Syd förlängde och förstärkte vår närvaro genom att öppna kontor i Liberia.

Missing media item.

Under året stöttade Forum Syd inga färre än 197 civilsamhällesorganisationer i 65 länder med totalt 312 miljoner kronor. 70 av de organisationerna är Forum Syds direkta partnerskap med lokala aktörer i Belarus, Colombia, Kambodja, Kenya och Somalia. Resterande 127 organisationer är svenska organisationer som tillsammans med andra civilsamhällesaktörer runt om i världen bedrivit utvecklingssamarbete genom totalt 225 projekt. 

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.