Årsrapporten 2019 ute nu!

Nyhet - 2020-05-19
“Vi lever i en tid när demokratin utmanas i många länder och Forum Syd behövs för att försvara civilsamhällets rätt att verka. Vi är en del av det motstånd som kämpar mot hat, trakasserier och det minskande utrymmet för civilsamhället.”
Cover page of Forum Syds Annual Report 2019

Det säger Forum Syds ordförande Victoria Enström Lindskog. Detta för att samtidigt som det globala civila samhället kämpade för att behålla eller vidga det demokratiska utrymmet krympte samma utrymme för 13:e året i rad världen över.

Under 2019 fokuserade Forum Syds 125 partnerorganisationer, i sex länder och på fyra kontinenter, på att försvara kvinnors inflytande, fred, miljö och att hålla ledare ansvariga. Alla 206 projekt som stöttades av Forum Syds vidareförmedling och som genomförts genom 140 svenska organisationer hade ett rättighetsbaserat perspektiv. Allt påverkansarbete som utfördes under året syftade till att säkerställa att politiska ramverk bidrog till en rättvis och hållbar värld. 

Hur kan Forum Syd stötta nya former för organisering? Det är en fråga vi tar med oss in i 2020.

2019 var också året då ungdomar gjorde sin röst hörd då de tog till gatorna för att kräva klimataktion. För att utkräva ansvar från det internationella samväldet och de åtaganden som gjorts inom Parisavtalet för att bekämpa global uppvärmning. Forum Syds generalsekreterare Anna Stenvinkel menar att de här nya rörelserna behöver ha större inflytande på Forum Syd. ”Hur kan Forum Syd stötta nya former för organisering? Det är en fråga vi tar med oss in i 2020.”

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.