Årsrapporten 2020 ute nu!

Resultat - 2021-05-26
Året 2020 är inte ett år vi snabbt kommer glömma. I kölvattnet av Covid-19 ställde civilsamhället, ForumCiv inkluderat, snabbt om till digitalt hemarbete.
Annual Report 2020

Vi har tagit hästkliv i förbättringar av digitala system och rutiner för att skapa funktionella arbetsplatser för arbete på distans.

Många av ForumCivs medlemmar vittnar om ett ökat deltagande på events och årsmöten tack vare enkelheten i att kunna delta digitalt. Globala sammankomster möjliggjordes utan fysisk närvaro och den digitala kontakten gjorde ibland möten med beslutsfattare mer intima och verkningsfulla.

Å andra sidan har de sociala och ekonomiska effekterna av restriktioner stjälpt nyligen gjorda framsteg och många länder har kastats flera decennier tillbaka i fråga om utveckling. Global hunger har ökat med 82 procent jämfört med innan Covid-19 och det globala inkomstgapet har ökat. Samtidigt utnyttjade många regeringar tillfället och slog ned på medborgerliga rättigheter.

Civilsamhället klev in och fyllde gapen av välfärdsservice där regeringar misslyckades: de spred information, bekämpade desinformation, skapade hjälplinjer och distribuerade mat, munskydd och annan utrustning.

För vissa regimer visade sig oförmågan att lyssna till sin befolknings oro vara ödesdiger. I Belarus bröt Lukashenko det sociala kontraktet till medborgarna när han avfärdade pandemins allvar. Valresultatet som följde ifrågasattes och så började folkresningen där civilsamhället har visat ett nästan ofattbart mått av motstånd.

ForumCivs partners i Kenya har protesterat mot det övervåld polisen utfört med restriktionerna som förevändning. I Colombia har kontinentalt nätverkande stöttat utbytet av strategier för organisering. I Liberia kom kvinnor samman på ett smittsäkert vis för att åberopa sin rätt till mark och i Kambodja, där smittotalen varit mycket låga, drabbades ekonomin hårt på grund av den minskade internationella handeln.      

Organisering i tider av pandemi har utmanat och testat civilsamhället, men vi har anpassat oss för att möta de nya behoven. Året som gått bevisar tydligt vikten av ett starkt civilsamhälle. Gränsöverskridande stöd till civilsamhället kommer fortsatt vara viktigt och lärdomarna från 2020 kommer bli avgörande verktyg för att återta det som förlorats.

Om året 2020 lärde oss något så är det att mänskliga relationer kan fördjupas även under prövningar av social distansering och att människors solidaritet segrar i en värld där stater är ovilliga eller oförmögna att lösa uppgiften till hands.

Other recent articles

EU-valkompass. Knapp som säger starta.
Nyhet - 2024-05-16

EU-valet 2024: ForumCivs valkompass

Tillsammans med Globalportalen har vi tagit fram en EU-valkompass med fokus på bistånd, mänskliga rättigheter och klimat. Hitta det parti som står upp för den värld du vill leva i!

En dataskärm med en bild på kursen.
Nyhet - 2024-05-14

Ny digital kurs om Svenska Partnerskapsprogrammet

Vi lanserar ny introkurs om Svenska Partnerskapsprogrammet. Kursen är särskilt relevant för nyare organisationer och/eller de som har upplevt utmaningar i olika ansökningsprocesser.

Skärmdump på två debattartiklar i Svenska Dagbladet. Johan Forssell syns på bild.
Debatt - 2024-05-06

Replik: Ett agerande tvärtemot ambitionerna

Vi välkomnar regeringens ambitioner om transparens, kontinuitet och långsiktighet i biståndet. Processen har dock hittills inte alls präglats av dessa ambitioner, skriver vi tillsammans med fem...