Årsrapporten 2021 ute nu!

Resultat - 2022-05-23
2021 var året då pandemins konsekvenser verkligen satte sitt avtryck. Civilsamhällets utrymme krympte ytterligare, samtidigt som viljan att engagera sig ökade.

Det var ett tufft år för civilsamhället runtom i världen. De tillfälliga pandemirestriktioner som införts i många länder gick mer och mer mot permanent lag, och våldet mot människorättsförsvarare fortsatte att öka. 

För ForumCivs partners i Kenya respektive Colombia, två länder som båda går in i valår 2022, har våldet mot politiker och sociala ledare inneburit stora utmaningar för sättet att arbeta. Bara i Colombia mördades 138 människorättsförsvarare förra året. 

När det kommer till det krympande utrymmet för civilsamhället har det i Belarus varit näst intill omöjligt att bedriva någon verksamhet överhuvudtaget, på grund av de begränsningar lagen sätter på organisationer i landet. 

Samtidigt såg vi en positiv utveckling i människors vilja att organisera sig och de resultat ett starkt civilsamhälle kan ge. I Liberia, vårt nyaste landkontor, lyckades vi nå hela vägen till presidenten med en deklaration om landrättigheter skriven av kvinnor på landsbygden. I Kambodja, ett land som drabbas hårt av klimatförändringarna, har ett program som ämnar bromsa upp dessa effekter varit väldigt lyckat. 

ForumCiv hade glädjen att välkomna hela 35 nya medlemsorganisationer under året – ett riktigt styrkebesked, då en aktiv medlemskår är nyckeln i hela vårt arbete. Tyvärr gjorde pandemirestriktionerna det fortsatt svårt för oss att träffas fysiskt, men vi har anpassat oss. Den nya digitala medlemsplattformen har visat sig vara mycket användbar som ett sätt för ForumCivs medlemmar att interagera med varandra och dela med sig av erfarenheter och utmaningar. 

Kort sagt har 2021 helt enkelt visat vad civilsamhället är kapabelt till när vi organiserar oss, trots den mängd utmaningar vi stöter på. 

Mer aktuellt

Colobias parliamentsbyggnad med Colombias flagga i en flaggstång på taket. Skärmdump på rapporter om Colombia.
Nyhet - 2023-09-27

FN granskar mänskliga rättigheter i Colombia

I den pågående FN-granskningen av situationen för mänskliga rättigheter i Colombia har ForumCiv och andra svenska civilsamhällesorganisationer med verksamhet i landet framfört rekommendationer som...