Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Nyhet - 2024-02-21
Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta utvecklingsbiståndet.

Operation 1325

Våra partners på Västbanken, som arbetar för fred och frihet, upplever ett krympande handlingsutrymme. Utvecklingsbiståndet behöver återupptas snarast.

Björkåfrihet

Arbetet för demokrati, mänskliga rättigheter, fred och rättvisa i Palestina har aldrig varit så viktigt som idag. Sida har gjort ett gediget jobb med att säkerställa kvaliteten i det svenska biståndet och vi är nu mer än redo att återuppta arbetet tillsammans med våra fantastiska lokala partners. 

Clowner utan Gränser Sverige

Nästan hälften av alla de som dödats i Gaza är barn, och för de nära 1 miljon barnen som finns kvar har varje dag de senaste fyra månaderna varit en traumatisk kamp för överlevnad. Barn i Gaza är i akut behov av humanitär hjälp, men de behöver också psykosocialt stöd, få känna hopp, trygghet och få vara barn igen - barn som leker och skrattar. Beslutet från regeringen att stoppa utvecklingsbiståndet till Palestina mitt i den pågående katastrofen har allvarliga konsekvenser för just barnen och deras möjlighet att få tillgång till sina rättigheter. Med resultaten från Sidas översyn hoppas vi nu innerligt att regeringen omedelbart omprövar sitt beslut och återupptar biståndet.

Palestinagrupperna i Sverige 

Nu finns inga hinder för att återuppta utbetalningarna. Vi citerar Sida's Göran Holmqvist: ”Nu är det vi som inte håller vår del av avtalet – att finansiera överenskommen verksamhet." 

Vi vill vara en pålitlig, ansvarsfull samarbetspartner och inte förlänga den omöjliga situation som organisationer i Palestina försatts i på grund av den svenska regeringens agerande. Situationen i Gaza och på Västbanken är katastrofal och vi uppmanar regeringen att omedelbart återuppta utvecklingsbiståndet och det humanitära stödet till Palestina.

Ta del av Sidas granskning

På sida.se finns nu hela granskningen av biståndet till Palestina publicerad.

“Regeringen ska nu se över rapporten och därefter återkomma, men vi vet inte hur lång tid det kommer att ta. Vi är tydliga när vi i vår analys inte ser något hinder med fortsatt stöd baserat på vad som framkommit i översynen, med vissa undantag och preciseringar,” säger Göran Holmqvist, som ansvarat för granskningen på Sida, när han intervjuades i Global Bar Magazine den 19 februari 2024.

Vad stödjer ForumCiv i Palestina?

Vi listar våra medlemmars verksamhet i Palestina som vi ger projektstöd till.

Other recent articles

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.

Tobias Billström i blå kostym på en presskonferens i riksdagen. Skärmdump på artikel i Altinget.
Debatt - 2024-05-20

Tre medskick inför din resa, Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter...