Biståndskvarten med Ann-Charlotte Gustafsson från polisen

Nyhet - 2022-02-24
Varför arbetar den svenska polisen i låg- och medelinkomstländer och vad kan de lära sig av utvecklingssamarbetet? Ann-Charlotte Gustafsson, avdelningschef för polisens utvecklingssamarbete, svarar i Biståndskvarten.

 

Jag skulle vilja säga att det är en ”win-win”, det ger väldigt mycket hem.

Den svenska polisen har arbetat med internationellt utvecklingssamarbete sedan mitten på 1990-talet och har sedan dess gjort ca 25 insatser i olika delar av världen. Bland annat finns ett samarbete mellan lokal polis i området Rinkeby och colombiansk polis. Insatserna handlar ofta om att utbilda poliser i samarbetsländerna. Jämställdhet och demokratifrågor är perspektiv som genomsyrar det internationella arbetet, berättar Ann-Charlotte Gustafsson från polisen.  

Brottsligheten är gränsöverskridande 

Kan det gynna Sverige att arbeta i låg- och medelinkomstländer? Ann-Charlotte menar att samarbetet bland annat bidrar till ökad förståelse för organiserad brottslighet och nätverk som inte opererar i Sverige.  

– I dag är brottsligheten gränsöverskridande. Tidigare var det mer nationellt, men idag behöver vi samverka både operativt och strategiskt på längre sikt. Det som händer i världen påverkar oss direkt. 

Den svenska polisen lär sig mycket i utvecklingssamarbetet 

På frågan om inte polisens resurser behövs bättre här i Sverige svarar Ann-Charlotte att samarbetet innebär kapacitetsutveckling även för de svenska poliser som åker i väg. Utöver personlig utveckling lär sig poliserna nya metoder som de tar med sig hem till arbetet i Sverige. Dessutom gynnar ökad demokratisering och samhällsutveckling i andra länder oss i Sverige på lång sikt.  

– Jag skulle vilja säga att det är en ”win-win”, det ger väldigt mycket hem, säger Ann-Charlotte. 

Ann-Charlotte Gustafsson och Anna Stenvinkel i Biståndskvarten
Ann-Charlotte Gustafsson, chef för polisens utvecklingssamarbete, och Anna Stenvinkel, generalsekreterare ForumCiv, i Biståndskvarten.
Om Biståndskvarten

Biståndskvarten är en samtalsserie om Sveriges biståndspolitik. I första säsongen bjöd vi in politiker från Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Moderaterna för att prata om vad de vill med biståndet framöver.

I säsong 2 grottar vi ner oss i partiernas politik och pratar med experter på områdena.

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.