Biståndskvarten med Ann-Charlotte Gustafsson från polisen

Nyhet - 2022-02-24
Varför arbetar den svenska polisen i låg- och medelinkomstländer och vad kan de lära sig av utvecklingssamarbetet? Ann-Charlotte Gustafsson, avdelningschef för polisens utvecklingssamarbete, svarar i Biståndskvarten.

 

Jag skulle vilja säga att det är en ”win-win”, det ger väldigt mycket hem.

Den svenska polisen har arbetat med internationellt utvecklingssamarbete sedan mitten på 1990-talet och har sedan dess gjort ca 25 insatser i olika delar av världen. Bland annat finns ett samarbete mellan lokal polis i området Rinkeby och colombiansk polis. Insatserna handlar ofta om att utbilda poliser i samarbetsländerna. Jämställdhet och demokratifrågor är perspektiv som genomsyrar det internationella arbetet, berättar Ann-Charlotte Gustafsson från polisen.  

Brottsligheten är gränsöverskridande 

Kan det gynna Sverige att arbeta i låg- och medelinkomstländer? Ann-Charlotte menar att samarbetet bland annat bidrar till ökad förståelse för organiserad brottslighet och nätverk som inte opererar i Sverige.  

– I dag är brottsligheten gränsöverskridande. Tidigare var det mer nationellt, men idag behöver vi samverka både operativt och strategiskt på längre sikt. Det som händer i världen påverkar oss direkt. 

Den svenska polisen lär sig mycket i utvecklingssamarbetet 

På frågan om inte polisens resurser behövs bättre här i Sverige svarar Ann-Charlotte att samarbetet innebär kapacitetsutveckling även för de svenska poliser som åker i väg. Utöver personlig utveckling lär sig poliserna nya metoder som de tar med sig hem till arbetet i Sverige. Dessutom gynnar ökad demokratisering och samhällsutveckling i andra länder oss i Sverige på lång sikt.  

– Jag skulle vilja säga att det är en ”win-win”, det ger väldigt mycket hem, säger Ann-Charlotte. 

Ann-Charlotte Gustafsson och Anna Stenvinkel i Biståndskvarten
Ann-Charlotte Gustafsson, chef för polisens utvecklingssamarbete, och Anna Stenvinkel, generalsekreterare ForumCiv, i Biståndskvarten.
Om Biståndskvarten

Biståndskvarten är en samtalsserie om Sveriges biståndspolitik. I första säsongen bjöd vi in politiker från Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Moderaterna för att prata om vad de vill med biståndet framöver.

I säsong 2 grottar vi ner oss i partiernas politik och pratar med experter på områdena.

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.