Biståndskvarten med Yasmine Posio Vänsterpartiet

Nyhet - 2021-09-21
Vilka förändringar vill Vänsterpartiet se i det svenska internationella biståndet? I Biståndskvarten pratar vi med partiets biståndspolitiska talesperson Yasmine Posio.

Redan innan pandemin ökade våldet mot kvinnor och sexuellt våld användas ännu mer i konflikter.

Jag tycker att Sverige borde göra mer för att… all världens givarländer faktiskt ska ge mer i bistånd, säger Yasmine Posio, Vänsterpartiet.

– Alldeles för få ger ens de 0,7 procent som vi har kommit överens om. Jag skulle också vilja att Sverige tryckte på för att det sker utifrån mottagarländernas behov inte givarländernas intressen.

Vänsterpartiet vill öka stödet till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

På frågan om vilka förändringar Vänsterpartiet vill se i biståndsbudgeten svarar Yasmine Posio att de vill att 10 procent av biståndet ska gå till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

– Redan innan pandemin ökade våldet mot kvinnor och sexuellt våld användas ännu mer i konflikter. Nu har detta bara eskalerat och vi ser dessutom hur flickor gifts bort för att ekonomin har blivit så dålig för många familjer. Det är en grundbult för att kvinnor ska kunna göra sina röster hörda.

Vänsterpartiet tycker Sverige ska ha en lag som kräver att företag respekterar människors rättigheter

När det kommer till hur en hållbar utveckling ska finansieras menar Vänsterpartiet att biståndet inte kan täcka alla behov som finns i världen utan det behövs en systemförändring i det ekonomiska systemet som vi förhåller oss till idag. 

– Det är därför som vi trycker på att Sverige ska skriva på för Human Rights Due Diligence och inte bara följa efter EU som nu ser ut att göra det väldigt svagt. Det ska vara ett kraftfullt starkt verktyg som vi kan använda. Dessutom bör Sverige skriva på för land för land-rapportering för skatteflykten är ett stort problem.

Yasmine Posio
Yasmine Posio, Vänsterpartiet.
Om Biståndskvarten

Biståndskvarten är en samtalsserie om Sveriges biståndspolitik. I första säsongen bjöd vi in politiker från Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Moderaterna för att prata om vad de vill med biståndet framöver.

I säsong 2 grottar vi ner oss i partiernas politik och pratar med experter på områdena.

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.