Biståndskvarten om humanitärt bistånd med Svenska Röda Korset

Nyhet - 2022-01-27
Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Svenska Röda Korset, gästar Biståndskvarten för att prata humanitärt bistånd. Hur ser behoven för humanitärt bistånd ut idag och hur kan vi jobba smartare med humanitära insatser?

 

Bara på ett år har behoven ökat med upp mot 17 procent. Det är så stora tal att man nästan inte kan ta till sig det.

På frågan om vad som är det humanitära biståndets största utmaningar svarar Martin Ärnlöv att det är just de ökade behoven vi ser idag.

– I dag räknar vi med att över 270 miljoner människor är i behov av humanitärt bistånd. Bara på ett år har det ökat med upp mot 17 procent. Det är så stora tal att man nästan inte kan ta till sig det, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Svenska Röda Korset.

Vi måste jobba mer klimatförebyggande för att kunna lösa framtidens utmaningar

Martin Ärnlöv menar att vi måste se till att biståndsnivåerna hålls uppe nu när behoven är större än någonsin. Han tror också att vi måste hitta smartare sätt att jobba för att möta utmaningarna. 

– En av bitarna som jag tror är viktig framöver är att vi kan jobba klimatförebyggande. Kan man förutse att det kommer bli en köldvåg, så kanske man kan köpa in djurfoder och mat tidigare. 

Martin Ärnlöv, generalsekreterare Svenska Röda Korset och Anna Stenvinkel, generalsekreterare ForumCiv i samtal om humanitärt bistånd.
Martin Ärnlöv, generalsekreterare Svenska Röda Korset och Anna Stenvinkel, generalsekreterare ForumCiv i samtal om humanitärt bistånd.

Relationen mellan humanitära insatser och långsiktigt utvecklingsbistånd har blivit viktigare. 

Det är en omtalad politisk fråga om huruvida det humanitära biståndet eller det långsiktiga utvecklingsbiståndet ska prioriteras högst. På frågan om de två områdena kan ställas mot varandra svarar Martin nej. Han menar att de på många sätt kompletterar varandra.

– Om vi från Röda Korset, till exempel, hjälper till med vatten i en drabbad miljö kan det kortsiktigt handla om att få in sex kubikmeter på tank ett par gånger i veckan. Men vid något tillfälle är det mycket smartare att se till att man reparerar den där vattenpumpstationen och kanske drar rörledningar i två kilometer för att få det att funka. 

– Brobygget mellan det humanitära biståndet och det långsiktiga utvecklingsbiståndet blir viktigare och viktigare i den kontext vi befinner oss i, säger Martin Ärnlöv. 

Om Biståndskvarten

Biståndskvarten är en samtalsserie om Sveriges biståndspolitik. I första säsongen bjöd vi in politiker från Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Moderaterna för att prata om vad de vill med biståndet framöver.

I säsong 2 grottar vi ner oss i partiernas politik och pratar med experter på områdena.

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.