Bristande transparens och ökade avräkningar i regeringens vårbudget

Nyhet - 2019-04-10
Vårbudgeten saknar besked om hur regeringen vill hantera frågan om avräkningar från biståndsbudgeten. Regeringen ökar också avräkningarna med 700 miljoner.
Magdalena Andersson håller i budgeten

I regeringens vårändringsbudget saknas utlovade besked om hur regeringen vill hantera frågan om avräkningar från biståndsbudgeten. Hur avräkningarna ska beräknas har varit under översyn sedan 2016. Nu finns det en regeringsöverenskommelse om minskade avräkningar och en modell för beräkning. Men i vårbudgeten ser vi varken minskade avräkningar eller en redovisning av den nya beräkningsmodellen.

 – Biståndet ska vara till för dem som behöver det som mest och vi måste värna om det långsiktiga biståndet för att säkra arbetet för fattigdomsbekämpning och demokratisering i utvecklingsländer, säger Anna Stenvinkel, generalsekreterare på Forum Syd.

Istället ökar avräkningarna med 700 miljoner och det går inte heller att utläsa vilka ytterligare kostnader som regeringen har valt att täcka med biståndspengar. Regeringen hänvisar till OECD DAC:s förtydligade regelverk för kostnader för flyktingmottagande, som tillåter att vissa kostnader kan räknas som bistånd.

Vi kräver att regeringen ska öka transparensen och snarast redovisa beräkningsmodellen som de har kommit överens om.

Forum Syd har, tillsammans med organisationer inom CONCORD Sverige, länge krävt besked om vilka regler som långsiktigt ska gälla för vilka kostnader som biståndsbudgeten ska täcka.

I en gemensam debattartikel i SVT Opinion kräver vi att regeringen ska:

  • Snarast offentliggöra den nya beräkningsmodell för avräkningar som regeringen har kommit överens om och redovisa hur den garanterar en långsiktig och förutsägbar styrning av biståndsbudgeten.
  • Verka för successivt mer restriktiva riktlinjer för avräkningar från biståndet, för att på sikt fasa ut dem helt.

Other recent articles

EU-valkompass. Knapp som säger starta.
Nyhet - 2024-05-16

EU-valet 2024: ForumCivs valkompass

Tillsammans med Globalportalen har vi tagit fram en EU-valkompass med fokus på bistånd, mänskliga rättigheter och klimat. Hitta det parti som står upp för den värld du vill leva i!

En dataskärm med en bild på kursen.
Nyhet - 2024-05-14

Ny digital kurs om Svenska Partnerskapsprogrammet

Vi lanserar ny introkurs om Svenska Partnerskapsprogrammet. Kursen är särskilt relevant för nyare organisationer och/eller de som har upplevt utmaningar i olika ansökningsprocesser.

Skärmdump på två debattartiklar i Svenska Dagbladet. Johan Forssell syns på bild.
Debatt - 2024-05-06

Replik: Ett agerande tvärtemot ambitionerna

Vi välkomnar regeringens ambitioner om transparens, kontinuitet och långsiktighet i biståndet. Processen har dock hittills inte alls präglats av dessa ambitioner, skriver vi tillsammans med fem...