Cecilia Tengroth om 2023

Nyhet - 2023-01-04
Cecilia Tengroth, generalsekreterare i Svenska FN-förbundet, ser fram emot att fördjupa det internationella arbete under 2023.
Porträttbild på Cecilia Tengroth med gul bakgrund.

Vad var det bästa med 2022?

Svenska FN-förbundet har genom sitt internationella program stärkt arbetet för civilsamhällets möjligheter, demokrati och mänskliga rättigheter. På landsbygden i Georgien har vi nått marginaliserade grupper och unga personer och genom samarbete med Georgiens FN-förbund etablerat oss på platser där det behövs som mest. Vi har också fortsatt vår lyckade satsning på att stödja unga i Tanzania i deras arbete med att hitta lösningar på klimatutmaningarna. Också vårt arbete inför och under Stockholm +50 med partnerorganisationer och unga i huvudrollen måste nämnas.

Vad ser du fram emot 2023?

– Vi fortsätter på den inslagna linjen och breddar och fördjupar vårt internationella arbete. Vi hoppas att kunna utöka kontakterna med andra medlemmar i den internationella FN-rörelsen och främja utbyte mellan ungdomar i olika länder i syfte att stärka multilateralismen och stödet för FN-arbetet. Vi ser också fram att spela en aktiv roll i FN-förbundens världsfederation.

Vad blir nästa stora grej inom ert område 2023?

– För egen del vill vi fortsätta att utveckla våra kontakter med organisationer i Central- och Östeuropa och på Balkan. På global nivå är HLPF och SDG-konferenserna viktiga under FN-året 2023.

Vad slutar vi med 2023?

– Under 2023 slutar vi med egna kontorsrum och börjar med öppna kontorslandskap. Vi minskar samtidigt vår fysiska materialproduktion och övergår till digitalt material.

Vad borde alla prata om under 2023?

– Om att konflikter, pandemin och klimathotet gör FN-samarbetet viktigare än någonsin.

Taggar

Sverige

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.