Cecilia Tengroth om 2023

Nyhet - 2023-01-04
Cecilia Tengroth, generalsekreterare i Svenska FN-förbundet, ser fram emot att fördjupa det internationella arbete under 2023.
Porträttbild på Cecilia Tengroth med gul bakgrund.

Vad var det bästa med 2022?

Svenska FN-förbundet har genom sitt internationella program stärkt arbetet för civilsamhällets möjligheter, demokrati och mänskliga rättigheter. På landsbygden i Georgien har vi nått marginaliserade grupper och unga personer och genom samarbete med Georgiens FN-förbund etablerat oss på platser där det behövs som mest. Vi har också fortsatt vår lyckade satsning på att stödja unga i Tanzania i deras arbete med att hitta lösningar på klimatutmaningarna. Också vårt arbete inför och under Stockholm +50 med partnerorganisationer och unga i huvudrollen måste nämnas.

Vad ser du fram emot 2023?

– Vi fortsätter på den inslagna linjen och breddar och fördjupar vårt internationella arbete. Vi hoppas att kunna utöka kontakterna med andra medlemmar i den internationella FN-rörelsen och främja utbyte mellan ungdomar i olika länder i syfte att stärka multilateralismen och stödet för FN-arbetet. Vi ser också fram att spela en aktiv roll i FN-förbundens världsfederation.

Vad blir nästa stora grej inom ert område 2023?

– För egen del vill vi fortsätta att utveckla våra kontakter med organisationer i Central- och Östeuropa och på Balkan. På global nivå är HLPF och SDG-konferenserna viktiga under FN-året 2023.

Vad slutar vi med 2023?

– Under 2023 slutar vi med egna kontorsrum och börjar med öppna kontorslandskap. Vi minskar samtidigt vår fysiska materialproduktion och övergår till digitalt material.

Vad borde alla prata om under 2023?

– Om att konflikter, pandemin och klimathotet gör FN-samarbetet viktigare än någonsin.

Taggar

Sverige

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.