Civilsamhället förändrar världen

Resultat - 2021-06-18
Mellan 2018 och 2020 nådde ForumCivs vidareförmedling nära hälften av världens länder och rollen civilsamhället spelar för positiv förändring är tydlig.
SPP subgranting results

ForumCiv kanaliserar bidrag till svenska organisationers utvecklingssamarbete. 17 organisationer och deras 25 partnerorganisationer runtom i världen medverkade nyligen i en utvärdering. Den visar att civilsamhället i solidaritet och partnerskap har skapat imponerande förändringar över de senaste tre åren.

Listan av resultat kan göras lång, alltför lång för att kunna sammanfattas i en artikel. Det här är endast några få exempel av vad civilsamhället nyligen åstadkommit.

  • Påverkansarbete av klimatgrupperingar i Bangladesh resulterade i en häpnadsväckande 900-procentig budgetökning till stöd för kvinnor och familjer drabbade av klimatförändringar på kommunalnivå.
  • 20 bolivianer som representerar kvinnor från ursprungsbefolkningar valdes in till parlamentet i valet 2020.
  • Påverkansarbete fick Brunies regim att fortsätta skjuta upp ett verkställande av dödsstraff som enligt strafflagen gör homosexuella handlingar straffbara med döden genom stening. 
  • Minskat antal äktenskap med minderåriga i palestinska flyktingläger.
  • Folkräkningsbyrån i Nepal kommer i nästa folkräkning inkludera frågor om funktionshinder i mätningen tack vare påverkansarbete från civilsamhället.
  • Antalet kommuner i Peru som främjar människors rättigheter har ökat från 27 till 67 procent.
  • Påverkansarbete bidrog till att FN:s deklaration för småbrukares rättigheter antogs.
  • I Uruguay antogs en lag som främjar agroekologisk produktion i livsmedelsindustrin.
  • Hbtqi-personer i södra och östra Afrika samt Sydostasien rapporterade mindre isolering, ökat självförtroende och starkare relationer som resultat av utvecklingsinsatser.

Samma utvärdering utredde även nyttan av partnerskap och det är tydligt att gemensamma krafter gör oss starkare. 86 procent av organisationer svarade positivt när tillfrågade om deras svenska partner varit hjälpsam när förändringar i omvärlden ställde planerna på ända. Därtill värderar organisationer solidariteten som kommer ur att tillhöra ett större kollektiv högt. Stödet ökade självförtroendet och spelar en viktig roll i att nå resultat. Det här är områdena som partners i världen värderade högst i relationen till den svenska organisationen.

Värdeaddering svensk organisation projektstöd

 

Till alla som medverkade i utvärderingen och till alla er som kämpar för mänskliga rättigheter och försvarar demokratin i världen vill vi säga tack och fortsätt det goda arbetet!

 

Other recent articles

Ulf Kristersson i blåkostym med blå slips under en presskonferens. Till vänster en skärmdump på debattartikeln i Altinget
Debatt - 2024-06-13

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till...

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.