Civilsamhället och regeringen stärker samarbetet

Nyhet - 2018-02-20
Stort engagemang för att stärka samarbetet mellan regeringen och civilsamhället när genomförandet av de gemensamma åtagandena följdes upp på årets civilsamhällsforum.
CSOforum 2018
Representanter från civilsamhället, ambassader och UD diskuterar hur samverkan kan stärkas. Foto: Anna Blücher/Forum Syd

De gemensamma åtagandena handlar om att stärka dialog och samverkan mellan regeringen och civilsamhället inom utvecklingssamarbetet. Årets CSO-forum ägde rum den 16 februari och fokuserade på genomförandet av åtagandena i samarbetsländer och påverkansarbetet inom det mulitlaterala systemet.

- Lagarbete är oerhört viktigt, de gemensamma åtagandena mellan regeringen  och svenska civilsamhällesorganisationer handlar om att vårda den andan,  inleder Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och  klimat.

Samverkan mellan organisationer och ambassader
I diskussionen om dialog och samverkan mellan svenska civilsamhällsorganisationer och utlandsmyndigheter lyfts vikten av en mer strukturerad dialog och av att göra gemensamma fältresor till lokala partners.

- Generellt fungerar dialogen bra men den är i stor utsträckning personberoende. Dialogen och samverkan behöver institutionaliseras, menar Lisbeth Petersen  Forum Syds vice generalsekreterare.

Organisationers medverkan i utlandsmyndigheters landstrategier behöver utvecklas. I nuläget är civilsamhället främst delaktiga i utformningen av strategin men i mindre utsträckning i genomförandet och uppföljningen av den. Utlandsmyndigheter kan också vara mer av en facilitator i dialoger med andra aktörer som nationella och lokala regeringar och näringslivet. 

Det krympande utrymmet för civilsamhället är en utmaning där samverkan är särskilt viktig.

- Vi behöver hitta nya metoder för hur vi jobbar. Det handlar om att identifiera  nya aktörer som mindre organisationer och lösare nätverk på gräsrotsnivå och ha  en dialog med ambassaden om hur dessa kan stöttas, säger Lisbeth Petersen. 

Smartare påverkan av det multilaterala systemet
Både regeringen och civilsamhället underströk att vi behöver bli smartare och mer strategiska i det gemensamma påverkansarbetet inom till exempel FN. Sverige har ett viktigt normativt arbete att göra här och vi behöver hitta våra allierade, både i civilsamhället och bland regeringar, särskilt i en tid där grundläggande värderingar ifrågasätts.  

Ökat intresse för de gemensamma åtagandena 
Intresset för de gemensamma åtagandena har vuxit, vilket inte minst märks på antalet deltagare under forumet. Ett 40-tal organisationer har hittills anslutit sig till åtagandena. Läs mer om hur du ansluter din organisation!

Forumet beslutade att fokusera på fortsatt genomförande och att inte göra några ändringar i åtagandena. Forum Syd valdes om i arbetsgruppen för de gemensamma åtagandena som bland annat ansvarar för att sprida information om åtagandena och bevaka att de efterlevs.

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.