Civilsamhället vinner viktig seger i Liberias högsta domstol

Resultat - 2022-06-07
Tre civilsamhällesorganisationer har upptäckt korruption och maktmissbruk av lokala utvecklingsmedel, något som kommer få långtgående konsekvenser för styrningen i Liberia.
Åtta kvinnor sitter runt ett bord fyllt med papper och datorer.
Planeringsmöte med representanter för organisationerna.


I Liberia får varje län medel från den nationella budgeten för utvecklingsinsatser. Förvaltningen av dessa medel har alltid anklagats för korruption, misskötsel och maktmissbruk av den kommitté som bestämmer hur pengarna används. 

År 2018 kom två viktiga lagar på plats. Local Government Act och Land Rights Act som främjar inkludering av människor som lever i marginalisering i beslutsfattande, naturresursförvaltning och landsting. Det innebär att civilsamhällets roll har skiftat från att vara en observatör till en rådsmedlem som bestämmer hur utvecklingsmedel används. Det vill säga om lagen efterföljs av landets 15 län.

Resultaten bekräftade att det hade förekommit grov misskötsel och maktmissbruk av de inblandade beslutsfattarna.

År 2022 släppte tre civilsamhällesorganisationer, som stöds av ForumCiv, resultaten av en undersökning av hur utvecklingsmedel i länet Bong använts. Resultaten bekräftade att det hade förekommit grov misskötsel och maktmissbruk av de inblandade beslutsfattarna. Organisationerna uppmanade länet att efterfölja den nya lagen, Local Government Act, för att stoppa misskötseln av utvecklingsprojekten.  

Fallet gick hela vägen till Liberias högsta domstol som talade till civilsamhällesorganisationernas fördel. Högsta domstolen meddelade att utvecklingsprojekt ska beslutas av de lokala råd som består av representanter från civilsamhället, kvinnor, ungdomar, personer med funktionsvariationer och lokala ledare. Vilket är en del av den nya lagen, Local Government Act.

Detta är ett viktigt exempel på hur ForumCivs arbete för att stärka människor som lever i marginalisering att organisera sig och hävda att deras rättigheter gör skillnad.

Högsta domstolens beslut kommer få långtgående konsekvenser för styrningen i Liberia. Civilsamhället i andra län kan nu hänvisa till detta beslut för att kräva att beslutsfattare i deras län följer efter.

Detta är ett viktigt exempel på hur ForumCivs arbete för att stärka människor som lever i marginalisering att organisera sig och hävda att deras rättigheter gör skillnad. Stödet till dessa tre civilsamhällesorganisationer har gett civilsamhället i hela Liberia en bättre chans att förändra liv och samhällen på lokal, regional och nationell nivå. 

Taggar

Liberia

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.