COVID-19 och Svenska Partnerskapsprogrammets projektstöd

Nyhet - 2020-12-02
Uppdaterad information om Svenska partnerskapsprogrammets stöd under pandemin.
Daliter i Indien som demonstrerar för sina rättigheter
Daliter i Indien som demonstrerar för sina rättigheter. Foto: Goran Basic / Ekta Parishad

2021 ser tyvärr ut att bli ett fortsatt prövande år för många människor. Inte minst i fattiga länder är utsikten till att få vaccin mycket små. Vi kommer fortsätta att mötas av medicinska och andra kortsiktiga konsekvenser, t.ex. möjlighet till försörjning och ökning av våld i nära relationer. Det är även sannolikt att stora befolkningsgrupper kommer att uppleva svåra långsiktiga utmaningar.

Många organisationers verksamhet kommer inte att kunna fortgå som planerat. Men när den direkta krisen är över är det av stor vikt att de kan arbeta tillsammans med regeringar och lokala myndigheter i syfte att säkerställa tillgången till sjukvård, mat, utbildning, säkerhet, och individers rätt att göra sin röst hörd. Det finns en omedelbar kris som måste mildras, men det finns också en potentiell långsiktig kris som måste hanteras.

ForumCivs generella inställning är att ingen organisation ska behöva lida till följd av COVID-19 konsekvenser. Med det sagt kommer ForumCiv att även fortsättningsvis:

  1. Godkänna förlängningar av projektets implementeringsperioder. Vänligen kontakta din handläggare för information angående ändring av datum.
  2. Ändra deadlines för rapportering. Vänligen kontakta din handläggare för information angående ändring av datum.
  3. Bistå organisationer (svenska och lokala organisationer) med hjälp om de har fasta kostnader men måste skjuta upp/avboka aktiviteter. Organisationer ska t.ex. inte behöva varsla personal till följd av coronaviruset. Nedan följer mer information.

 Justeringar i projekt/program

  • Varje organisation (den svenska och deras partnerorganisation) är tillåtna att behålla sitt projektstöd för fasta kostnader (t.ex. personal och administration), trots att färre eller inga aktiviteter kan genomföras. Så länge som kostnaderna står i avtalet eller redan är godkända budgetändringar behövs inget ytterligare beslut från ForumCiv.
  • Varje organisation måste bestämma hur anställda ska arbeta (t.ex. arbeta färre timmar under några månader och sedan mer under andra månader). Arbetsrätt och regleringar måste följas och vi förväntar oss att beslut gällande personal finansierade med projektstöd från ForumCiv ligger i linje med organisationens personalpolicy.
  • Planerade aktiviteter kan ändras i syfta att bättre hantera den nuvarande situationen så länge som ändringar faller inom ramen för ForumCivs bestämmelser. Vänligen kontakta din handläggare om du har frågor. Processen för godkännande är snabb och du kan förvänta dig svar inom kort.

 Egeninsats

Vissa organisationer upplever svårigheter att samla in pengar till deras egeninsats. Under 2021 behöver därför ingen egeninsats erläggas. Observera att det gäller endast aktiviteter som genomförs 2021. Om planerade aktiviteter blir försenade och genomförs 2022 måste 5% i egeninsats erläggas för dessa. ForumCiv kan inte kompensera för om en organisation önskar sänka eller ta bort sin egeninsats, utan budgeten måste då justeras ned med motsvarande summa. Inga godkännande från ForumCiv behövs för att sänka eller ta bort egeninsatsen om avtalet i övrigt följs.

Other recent articles

Ulf Kristersson i blåkostym med blå slips under en presskonferens. Till vänster en skärmdump på debattartikeln i Altinget
Debatt - 2024-06-13

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till...

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.