Dags att räkna rätt!

Nyhet - 2016-02-19
Även växthusutsläppen från svenskarnas konsumtion måste räknas med om vi ska nå klimatmålen skriver Forum Syd med flera organisationer i Aftonbladet.

Även växthusutsläppen från svenskarnas konsumtion måste räknas med om vi ska nå klimatmålen skriver Forum Syd med flera organisationer i Aftonbladet idag.

Riksdagsledamöterna i den parlamentariska Miljömålsberedningen är i sluttampen av sitt arbete och kommunicerade nyligen att de kommer föreslå svenska nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2045.

Men det målet tar hittills enbart hänsyn till att utsläppen från den inhemska produktionen ska minska markant. Vi menar att det är av största vikt att Sverige inte enbart sätter mål för utsläppen som sker inom Sveriges gränser.

I juni återkommer Miljömålsberedningen med sitt slutbetänkande. I det bör de ta ett helhetsgrepp på svenskarnas klimatpåverkan och även inkludera ett mål för konsumtionsutsläppen.

Länk till hela debattartikeln i Aftonbladet.

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.