Dags att räkna rätt!

Nyhet - 2016-02-19
Även växthusutsläppen från svenskarnas konsumtion måste räknas med om vi ska nå klimatmålen skriver Forum Syd med flera organisationer i Aftonbladet.

Även växthusutsläppen från svenskarnas konsumtion måste räknas med om vi ska nå klimatmålen skriver Forum Syd med flera organisationer i Aftonbladet idag.

Riksdagsledamöterna i den parlamentariska Miljömålsberedningen är i sluttampen av sitt arbete och kommunicerade nyligen att de kommer föreslå svenska nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2045.

Men det målet tar hittills enbart hänsyn till att utsläppen från den inhemska produktionen ska minska markant. Vi menar att det är av största vikt att Sverige inte enbart sätter mål för utsläppen som sker inom Sveriges gränser.

I juni återkommer Miljömålsberedningen med sitt slutbetänkande. I det bör de ta ett helhetsgrepp på svenskarnas klimatpåverkan och även inkludera ett mål för konsumtionsutsläppen.

Länk till hela debattartikeln i Aftonbladet.

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.