Därför måste vi sluta prata som white saviours

Nyhet - 2023-08-17
Tillsammans med War Child förklarar vi varför biståndsbranschen måste låta rättighetsperspektivet styra vilka bilder vi använder i vår kommunikation.
En vit man fotograferar med en systemkamera

Utmanande och starka bilder i insamlingssyfte är i många avseenden ett etiskt dilemma. Organisationer vill visa verkligheten som den ser ut. Starkare bilder ger desto starkare reaktioner och en ökad vilja att hjälpa till. Men starka bilder är problematiskt, särskilt när det gäller barn.

Vi förklarar tillsammans med War Child varför biståndsbranschen måste låta rättighetsperspektivet styra vilka bilder vi använder i vår kommunikation.

Vad är rättighetsperspektivet?

Att arbeta rättighetsbaserat innebär att utmana maktstrukturer och diskriminerande normer som orsakas av en mängd olika civila, politiska, sociala, kulturella och ekonomiska orättvisor.

Civilsamhällets roll är därmed att stärka rättighetsbärare att kräva sina rättigheter gentemot makthavare och att de aktivt får delta i beslut som berör dem.

Vi behöver inte fler white saviours

Vår kommunikation ska inte bidra till att befästa stereotypa föreställningar och skadliga maktstrukturer. Vi måste bryta narrativ som förstärker vithetsnormen och idén om att västvärlden måste hjälpa passiva offer i låginkomstländer.

Kan vi rättfärdiga att upprätthålla bilden av oss som ”white saviours” för att samla in mer pengar? Det går emot rättighetsperspektivet som vi arbetar med. För biståndet handlar i slutändan inte om oss.

Varför är bilder på svältande barn problematiskt?

För att det ger en ensidig skildring av länder som hopplösa eller osäkra investeringsobjekt som höginkomstländer måste ”rädda” istället för att visa på de strukturella faktorer som orsakat ett problem. 

Vilken är vägen framåt?

Civilsamhället måste leda vägen till en mer rättvis och representativ kommunikation om vår omvärld. War Child Sverige och SOS Barnbyar Sverige har tillsammans med flera barnrättsorganisationer i Sverige tagit fram en guide i etiskt användande av bilder på barn i syfte att samla in gåvor. Den finns publicerad på Giva Sveriges hemsida.

Vad kan du göra?

globalportalen.org hittar du flera artiklar om white saviourism och etiska dilemman i biståndsbranschen med konkreta tips på hur du kan förändra rådande strukturer.  

Other recent articles

Ulf Kristersson i blåkostym med blå slips under en presskonferens. Till vänster en skärmdump på debattartikeln i Altinget
Debatt - 2024-06-13

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till...

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.