En mångsidig demokratikris

Nyhet - 2018-04-03
Forum Syds Claudia Arenas berättar om situationen i Colombia där demokratin attackeras från flera håll.
Claudia Arenas
Claudia Arenas från Forum Syd. Foto: Camilla Wangmar.

Den globala demokratins tillstånd stod i fokus under konferensen Hur tar demokratin revansch? Forum Syds Claudia Arenas berättade om situationen i Colombia där demokratin attackeras från flera håll. 

”Det är på allvar nu” säger Erik Larsson, redaktör på Arbetet Global, när han under sitt inledningsanförande hänvisar till Freedom Houses rapport Democracy in Crisis(Demokrati i kris). Rapporten konstaterar att år 2017 kännetecknades av ett större bakslag för demokratin än på många årtionden, och flera av dess grundpelare – som fria och rättvisa val, minoritetsrättigheter, pressfrihet och rättssäkerhet – beskrivs som ”under attack”.

Larsson fortsätter med att beskriva det som inträffade i Colombia den 21 juni, när ett tiotal män bröt sig in i fackföreningsledaren Mauricio Vélez López hem och hämtade honom för att sedan tortera och mörda honom. Händelsen kopplas till en större våldsvåg, i Colombia såväl som i andra länder, samt till det globala fenomenet shrinking space (det krympande demokratiska utrymmet).

Utövandet av våld, i flera fall med dödlig utgång, mot människorättsförsvarare och civilsamhällesaktörer är onekligen en del i den attack mot demokratins grundvalar som beskrivs av Freedom House, men krisen är mer mångfacetterad än så. Att den tar sig en mängd olika uttryck blir tydligt i den breda variation av föredrag som hålls under konferensen, med fokus på t.ex. ojämlikhet, förvrängda informationsflöden och ”fake news”, bristande facklig organisering och, just, våld. 

Flera faktorer bakom våldet mot civilsamhällesaktörer i Colombia
Forum Syds tidigare regionschef för Latinamerika och Karibien, Claudia Arenas, understryker att ett undertecknat fredsavtal i Colombia inte automatiskt innebär att våld avtar. Hon påpekar att över 300 människor har mördats i landet sedan avtalet mellan Farc-gerillan och regeringen skrevs under år 2016, och att civilsamhälles- och fackliga aktörer fortsätter att vara särskilt utsatta.

Claudia Arenas lyfter tre områden som måste åtgärdas för att motaebeta det utbredda våldet mot civilsamhällesaktörer:

  • Stigmatisering i både den allmänna opinionen och i media som förringar våldet mot civilsamhället måste upphöra.
  • Rättssystemet måste bli starkare så att attacker mot civilsamhället och fackliga aktörer straffas.
  • Vi måste motarbeta att våldet har blivit vardag på grund av det långa inbördeskriget.

- Situationen i Colombia är inte lovande om vi ser till demokrati och sociala rättigheter. I hela regionen ser vi en trend mot ett krympande demokratiskt handlingsutrymme.

Ojämlikhet, bristande garantier för mänskliga rättigheter och en återorganisering av väpnade aktörer är andra faktorer som enligt Arenas ligger bakom instabiliteten i landet, där förekomsten av sociala konflikter och strejker har trappats upp under den senaste tiden.

- Jag hoppas att demokratin får en revansch, men vi kommer att behöva göra mycket för att det ska hända, avslutar Claudia Arenas med en blinkning till konferensens titel.

Mer aktuellt

Magnus tittar in i kameran iklädd en grå kavaj och blå skjorta. Till höger en skärmdump på debattartikel i Göteborgs-posten.
Debatt - 2024-04-11

Regeringens attack på biståndet ett lågvattenmärke

Regeringen går i öppen konflikt med svenska biståndsorganisationer och kastar borgerliga biståndsprinciper över bord. När en regering angriper civilsamhället är det dags att dra öronen åt sig, skriver...

Anna Stenvinkel. Johan Forsell vid presskonferens.
Nyhet - 2024-03-19

Sida säger upp avtal med civilsamhället

Fredag 15 mars meddelade Sida att de säger upp sitt avtal med ForumCiv, och alla andra strategiska partnerorganisationer inom civilsamhället, från och med sista december i år.