EU röstar för att biståndspengar tas till militära kostnader

Nyhet - 2017-09-18
Europaparlamentet har röstat för ett förslag som tillåter att biståndet används till militära kostnader.
Forum Syd default

Enligt förslaget ska biståndspengar kunna användas till kapacitetsbyggande av militär genom utbildning och militär utrustning. Detta strider mot OECD DAC:s regler om vad som får räknas som bistånd och innebär att ytterligare pengar tas från biståndet för att användas i annat syfte.

- Det är oroväckande att urholkningen av biståndet fortsätter. Vi har sett stora avräkningar från biståndet för att finansiera flyktingmottagande de senaste åren. Biståndet ska definieras utifrån mottagarländernas behov men tyvärr ser vi en tydlig trend där frågor som ligger högt på givarnas dagordning, som säkerhet och migration, styr biståndets prioriteringar, säger Lisa Sjöblom, generalsekreterare på Forum Syd.

Det är viktigt att inte tillåta att biståndet urvattnas utan att det faktiskt används för fattigdomsbekämpning och kommer människor som lever i fattigdom till del. EU-förslaget rör sig om 100 miljoner euro under de kommande tre åren men det finns en risk att det bara är början på en urholkning till militära kostnader.

EU-kommissionen och parlamentet har visat stöd för förslaget. Nu väntar förhandlingar mellan parlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen om den slutgiltiga texten av förslaget.

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.