EU sviker sitt biståndslöfte

Nyhet - 2017-10-17
EU:s samlade biståndsbudget måste öka. I dagens takt skulle det ta 35 år innan biståndslöftet infrias.
Forum Syd default

År 2005 lovade EU:s medlemsländer att 0,7 procent av bruttonationalinkomsten (BNI) ska gå till internationellt bistånd senast 2015. Men målet har inte nåtts. Även om det samlade biståndet ökar skulle det dröja 35 år till innan EU når målet, om ökningen sker i samma långsamma takt, visar rapporten AidWatch 2017.  

Årets AidWatch-rapport visar att EU:s bistånd ökade med 27 procent under de senaste två åren. Men merpaten av ökningen användes inte för att bidra till fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer. Rapporten visar att 20 procent, vilket motsvarar 15 miljarder euro, av biståndet går till kostnader som inte är kopplat till fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer. Biståndet urholkas av bundet bistånd, inhemska kostnader för flyktingmottagande och räntor på skuldavskrivningar.

Biståndet som går till faktisk fattigdomsbekämpning ligger därför på en lägre nivå än vad som rapporteras av länderna, endast 0,4 procent av EU:s sammantagna BNI. Gapet till biståndsmålet är större än officiell statistik visar och urholkningen av biståndet ökar.  

"EU sviker människor som lever i fattigdom när biståndsmålet inte nås. EU:s samlade bistånd måste öka i en snabbare takt. Att Sverige ökar biståndet så att enprocentmålet nås 2018 är en viktig signal till andra EU-länder men Sverige måste också föregå med gott exempel när det gäller avräkningar från biståndet. Sveriges röst för att bevara biståndets fattigdomsfokus behövs mer än någonsin", säger Lisa Sjöblom, generalsekreterare på Forum Syd.

Trots att majoriteten av EU:s medlemsländer ökade sitt bistånd är det endast fem länder som når 0,7 procentsmålet: Sverige, Danmark, Luxemburg, Storbritannien och Tyskland. Sveriges egen ambition är att 1 procent av BNI ska reserveras till utveckling och målet nås nästan, men alla medel når inte utvecklingsländer. Förra året spenderade Sverige 0,77 procent av BNI på faktiskt bistånd medan nästan 17 procent av biståndsbudgeten lades på inhemskat asylmottagande.

Rapporten uppmärksammades i SR Ekot där Georg Andrén, generalsekreterare på Diakonia, intervjuas. 

CONCORDs AidWatch-rapport granskar EU-ländernas bistånd. Forum Syd ingår i CONCORD Sveriges AidWatch-grupp.

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.