EU tar steg mot ökad transparens, men fler kliv behövs mot skatteflykt

Nyhet - 2017-12-21
EU har enats om att införa offentliga register över företags verkliga ägare men det finns fortfarande kryphål som kan utnyttjas.
Skatteflykt

”Genom att enas om offentliga register över företags verkliga ägare har EU tagit ett välkommet steg i rätt riktning i arbetet mot skatteflykt. Offentliga register kommer att avslöja de verkliga ägarna bakom skalbolag och se till att dessa inte kan användas för att dölja pengar”, säger Anna Blücher, policyrådgivare på Forum Syd.  

De nya kraven på transparens kommer i ett läge där EU är under press för att få slut på hemliga skalbolag och anonyma stiftelser (eng. översättning trust). Dessa strukturer kan användas för att underlätta skatteflykt, korruption och penningtvätt, som avslöjades i Panamadokumenten och Paradisläckan.

Medborgare förlorar 4 209 760 000 kronor årligen
Det uppskattas att regeringar världen över sammantaget förlorar över 500 miljarder dollar i skatteintäkter varje år genom företags skattesmitning. Det motsvarar en tiondel av vad det skulle kosta att ge alla barn gratis utbildning världen över.

En viktig orsak till att detta problem har kunnat fortsätta är det faktum att regeringar erbjuder sekretess, skatteincitament och kryphål som gör det möjligt. Europa spelar en central roll i detta problem.

Tyvärr lyckades EU inte nå en överenskommelse om offentlig tillgång till information om vem som äger stiftelser och liknande juridiska strukturer. Även om individer kommer att kunna begära information om vissa typer av stiftelser genom en skriftlig förfrågan, är det fortfarande långt ifrån den transparens som offentliga register ger.

”Sekretess gör skatteflykten möjlig och därför är ökad insyn och transparens en av de viktigaste åtgärderna. Stiftelser var ett av de tillvägagångssätt som användes för att gömma pengar i skatteparadis, vilket avslöjades i Paradisläckan. Genom att inte utvidga kravet på transparens till att också gälla stiftelser missar EU en viktig möjlighet att täppa till kryphål som används för att dölja pengar”, säger Anna Blücher.

Flera åtgärder behövs för att stoppa skatteflykten
Rapporten Tax Games: the Race to the Bottom, Europe's role in supporting an unjust global tax system 2017 av nätverket Eurodad visar att det finns stora brister i europeiska länders politik för att bekämpa skatteflykt. Medan EU:s regeringar skulle stoppa skatteflykten visar rapporten att politiken ofta är en del av problemet. 

Diakonia har varit med och tagit fram rapporten. I granskningen av Sveriges roll i skatteflykten får 

Sverige inte godkänt på tre av fem områden som bedöms i rapporten. Sverige ges rött ljus för:

  • Sitt motstånd mot offentlig land-för-land-redovisning för multinationella företag. 
  • Sina skatteavtal med utvecklingsländer.
  • Att inte ge stöd till utvecklingsländers förslag att upprättat ett forum inom FN kring skattefrågor för att möjliggöra deras deltagande på lika villkor.

Läs Diakonias svenska sammanfattning av rapporten.  

Mer aktuellt

Bildkollage av Karin som tittar in i kameran med allvarlig min. I bakgrunden syns ett möte från EU komissionen.
Nyhet - 2024-02-29

Sverige fortsatt emot EU-lag om företagsansvar

Igår skulle EU-länderna ha röstat om EU-direktivet om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö (CSDDD), men återigen fanns det ingen majoritet för förslaget och omröstningen sköts upp.

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.