EU-valet: mycket står på spel

Nyhet - 2019-05-14
Hela Europa går till val i en tid när demokratin och mänskliga rättigheter är under attack, både inom och utanför unionen. I vår artikelserie presenterar Forum Syd vad svenska kandidater tycker om EU:s roll som global aktör för mänskliga rättigheter.

Valet till Europaparlamentet är ett vägskäl där vilka frågor och värderingar som kommer att prioriteras under kommande mandatperiod står på spel. EU bär ett ansvar för att dess politik bidrar till demokratiska samhällen där organisationer, aktivister och helt vanliga människor respekteras och lever i frihet. Men detta ansvaret hotas av nationalistiska krafter som hellre bygger murar än att sträcka ut en hand till dem som allra mest behöver det.

Forum Syd har därför undersökt hur svenska kandidater ställer sig till frågor om demokrati och mänskliga rättigheter. 19 av 27 tillfrågade kandidater svarade på Forum Syds enkät. Alla tillfrågade partier förutom SD har bidragit med sina ståndpunkter. I vår artikelserie redovisar Forum Syd hur kandidaterna ser på sin, och EU:s roll, att agera för demokrati och mänskliga rättigheter. 

Här kan du läsa kandidaternas hela svar till våra sju frågor om demokrati, mänskliga rättigheter och biståndspolitik. 

Del 1: EU:s roll att verka för mänskliga rättigheter och demokrati

Samtliga kandidater som deltagit i enkäten anser att detta är viktiga frågor som EU:s arbete ska fokusera på och aktivt verka för, inom unionen och internationellt. Det är positivt att flera av kandidaterna tycker att ett starkt stöd till civilsamhället måste prioriteras

Miljöpartiets tredjenamn Jakob Dalunde menar att EU i första hand måste ta itu med kränkningar i de egna medlemsländerna för att hindra urholkningen av EU:s grundläggande värden, och uppger att han vill arbeta för att de länder som inte gör det ska straffas.

Porträtt av Jakob Dalunde med citat ”EU bör upprätthålla dialog med länder där demokratin backar. Det är en förutsättning för att fortsätta det livsviktiga stödet till civilsamhället.”

Said Abdu, kandidat för Liberalerna, anser att demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter ska vara överordnat mål till såväl det svenska som europeiska biståndet. Han argumenterar för att öronmärka bistånd i demokratifrämjande syfte: 

Porträtt av Said Abdu med citatet Bistånd ska inte gå till diktaturregimer "Det civila samhället och demokratirörelser bör premieras av EU".

Även Heléne Fritzon är oroad över det krympande utrymmet för demokratins alla aktörer, och uppger att Socialdemokraterna kommer fortsätta arbeta för att motverka detta:

Porträtt av Helene Fritzon med citatet "Vi tycker att stödet till civilsamhället är centralt. Finansieringen ska vara oberoende av värdlandets godkännande."

Vänsterpartiets Malin Björk håller samma linje och lyfter att en aktiv politik för att civilsamhället ska kunna verka fritt, i och utanför unionen, är en central del av EU:s arbete för att främja demokrati och mänskliga rättigheter.

Hårda åtgärder mot de som kränker mänskliga rättigheter

Varken Centerpartiets kandidater Fredrick Federley eller Emma Wiesner, Moderaternas Tomas Tobé och Kristdemokraternas David Lega nämner civilsamhället i sina svar. Centerpartiets kandidater tycker att EU ska vara en aktiv röst med exempelvis krav på att mänskliga rättigheter ska ingå i förhandlingar av EU:s handelsavtal.

Moderaterna och Kristdemokraterna trycker främst på att EU måste ställa högre krav på länder som tar emot bistånd. Tomas Tobé skriver bland annat att ”EU:s bistånd ska vara modernt, effektivt och resultatinriktat. Det ska utgå från EU:s prioriteringar om till exempel mänskliga rättigheter och demokrati. Krav på motprestation är ett viktigt verktyg för att uppnå bättre kvalitet och resultat i biståndet.” 

Samtliga partier är för att införa sanktioner mot EU-länder som kränker mänskliga rättigheter. Detta kan exempelvis innebära indragna EU-bidrag och rösträtt. 

"För att stärka demokrati och yttrandefrihet måste vi kunna markera mot de stater som kränker dem. Ekonomiska sanktioner är ett sätt, som också har visat sig vara effektiva för att uppnå en förändring. Parallellt måste självklart de organisationer i det civila samhället som arbetar för att förstärka demokrati i varje medlemsland stödjas - det är lokalbefolkningen som ska vara med och driva MR-utvecklingen", svarar Feministiskt Initiativs Soraya Post.

Läs mer om vad kandidaterna lovar inför EU-valet

EU-kandidater lovar hårdare krav på företag, sex av åtta partier lovat jobba för bindande lagstiftning för företag att respektera mänskliga rättigheter.

Ska EU:s bistånd gå till fattigdomsbekämpning eller migration? Som världens största biståndsgivare har EU stor möjlighet att bidra till förändring för människor som lever i fattigdom eller förtryck. Vilken riktning vill EU:s blivande parlamentariker att EU ska ta?

Taggar

Sverige

Mer aktuellt

Bildkollage av Karin som tittar in i kameran med allvarlig min. I bakgrunden syns ett möte från EU komissionen.
Nyhet - 2024-02-29

Sverige fortsatt emot EU-lag om företagsansvar

Igår skulle EU-länderna ha röstat om EU-direktivet om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö (CSDDD), men återigen fanns det ingen majoritet för förslaget och omröstningen sköts upp.

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.