EU:s låga biståndsnivå oroar

Nyhet - 2016-10-26
- Att världens största biståndsgivare inte når sitt biståndslöfte väcker oro för Agenda 2030, säger Lisa Sjöblom, Forum Syds generalsekreterare.
Forum Syd default

CONCORD:s rapport AidWatch 2016 visar att EU är långt ifrån att nå sina biståndsåtaganden och att det saknas vilja att placera dem högre på den politiska dagordningen.

Lisa Sjöblom, generalsekreterare i Forum Syd är bekymrad över utvecklingen om Agenda 2030 ska kunna genomföras.

- Det är oroväckande att EU som världens största biståndsgivare inte nått sitt biståndslöfte. Sverige och EU måste vara två ledande biståndsaktörer som visar ledarskap för Agenda 2030 genom att säkerställa sin del av finansieringen, säger Lisa Sjöblom.

CONCORDs AidWatchrapport 2016 visar bland annat följande utveckling i EU:s bistånd under 2015:

  • EU missade deadline för sitt historiska biståndslöfte. Endast fem länder nådde 0,7-procentsmålet under 2015: Luxemburg, Sverige, Danmark, Nederländerna och Storbritannien.
  • Det totala biståndet från EU-institutioner och EU:s medlemsstater uppgick till 62,4 miljarder euro, motsvarande 0,44 procent av BNI. Det var en ökning från 0,41 procent 2014. Ett bistånd på 0,7 procent hade gett ett bistånd på 99,3 miljarder.
  • Av EU-ländernas bistånd nådde 17 procent aldrig utvecklingsländerna. Denna andel stannade kvar inom EU för att framförallt bekosta ett inhemskt flyktingmottagande. När andelen räknas bort uppgick EU:s faktiska bistånd endast till 0,36 procent av BNI.

 

Aid Watch 2016 "This is not Enough": Sammanfattning på svenska

Aid Watch 2016 "This is not Enough": Full report (eng)

 

AidWatchrapporten uppmärksammades av SR Ekot 26 oktober:

"Biståndsmedel i EU används för att hindra flyktingar". Intervju med Erik Lysén på Svenska Kyrkan som liksom Forum Syds Emelie Aho ingår i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för AidWatch.

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.