Forum Syd i unikt samarbete

Nyhet - 2016-04-24
Fler jobb för kvinnor och unga i Somalia kan bli verklighet när företag får möjlighet att söka biståndspengar.
Forum Syd default

Näringslivet bidrar till återuppbyggnad av Somalia

Forum Syd, som sedan länge arbetat med svensk-somaliska organisationer från civila samhället, startar nu ett samarbete med Business Sweden i ett av Sida finansierat utvecklingsprogram. Syftet med det treåriga programmet är att underlätta för entreprenörer och mindre företag att engagera sig i Somalia.

- Genom samarbetet med Business Sweden ger vi oss nu in i ett nytt område där Forum Syd kan bidra till att fler människor får möjlighet till hållbar försörjning i Somalia, säger Forum Syds generalsekreterare Lisa Sjöblom. 

Rättighetsbaserat företagande
För marknadsföring av programmet och bedömning av ansökningarna ur ett affärsperspektiv står Business Sweden. I Business Swedens uppdrag ingår även att utbilda de företag som får finansiering i frågor om företagande. Ett företag kan ansöka om bidrag från 35 000 upp till 200 000 kronor, motkravet är att företagaren själv kan stå för motsvarande belopp.
Forum Syd bedömer i sin tur ansökningarna utifrån ett rättighetsbaserat perspektiv och utbildar företagen i jämställdhet, mänskliga rättigheter och hållbar miljö. 

- Programmet kommer att bidra till utvecklingen av företag där miljömässiga och sociala aspekter väger lika tungt som ekonomiska. Vi bidrar med vår långa erfarenhet av arbete i Somalia och spetskunskap om rättighetsbaserat arbete och jämställdhet ", säger Lisa Sjöblom.

Program i uppbyggnad
För Forum Syd innebär det nya programmet fler arbetstillfällen och under våren 2016 anställs fem nya medarbetare, tre i Sverige och två i Somalia. Business Sweden kommer att bygga en särskild webbplats där all information om programmet och hur man söker pengar kommer att läggas upp. Denna webbplats beräknas vara klar under sommaren och de första ansökningarna kommer troligen att kunna tas emot till hösten 2016.

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.