Forum Syd minskar närvaron i Somalia

Nyhet - 2020-05-05
Viktig information om Forum Syds närvaro i Somalia.

Forum Syd har sedan 2015 haft kontor i Somalia och drivit Svensk-somaliska affärsutvecklingsprogrammet (SSBP) och Somalia diasporaprogrammet. Båda programmen var avtalade att avslutas 2020. Forum Syd har försökt att säkra finansiering för att fortsätta driva programmen men har inte lyckats. Situationen har även förvärrats av Covid-19-pandemin. Därför kommer programmen avvecklas och Forum Syds närvaro i Somalia kommer att reduceras avsevärt från och med 1 juli.

Huvudfokus för återstående tidsperiod kommer att vara att slutföra rapportering samt fortsätta söka ny finansiering. Forum Syd har under åren fått värdefull kunskap om kontexten och utmaningarna, men också om möjligheterna i Somalia och är fast besluten att fortsätta stödja ett starkt civilsamhälle som arbetar för det somaliska folkets rättigheter. 

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.