Forum Syd minskar närvaron i Somalia

Nyhet - 2020-05-05
Viktig information om Forum Syds närvaro i Somalia.

Forum Syd har sedan 2015 haft kontor i Somalia och drivit Svensk-somaliska affärsutvecklingsprogrammet (SSBP) och Somalia diasporaprogrammet. Båda programmen var avtalade att avslutas 2020. Forum Syd har försökt att säkra finansiering för att fortsätta driva programmen men har inte lyckats. Situationen har även förvärrats av Covid-19-pandemin. Därför kommer programmen avvecklas och Forum Syds närvaro i Somalia kommer att reduceras avsevärt från och med 1 juli.

Huvudfokus för återstående tidsperiod kommer att vara att slutföra rapportering samt fortsätta söka ny finansiering. Forum Syd har under åren fått värdefull kunskap om kontexten och utmaningarna, men också om möjligheterna i Somalia och är fast besluten att fortsätta stödja ett starkt civilsamhälle som arbetar för det somaliska folkets rättigheter. 

Other recent articles

EU-valkompass. Knapp som säger starta.
Nyhet - 2024-05-16

EU-valet 2024: ForumCivs valkompass

Tillsammans med Globalportalen har vi tagit fram en EU-valkompass med fokus på bistånd, mänskliga rättigheter och klimat. Hitta det parti som står upp för den värld du vill leva i!

En dataskärm med en bild på kursen.
Nyhet - 2024-05-14

Ny digital kurs om Svenska Partnerskapsprogrammet

Vi lanserar ny introkurs om Svenska Partnerskapsprogrammet. Kursen är särskilt relevant för nyare organisationer och/eller de som har upplevt utmaningar i olika ansökningsprocesser.

Skärmdump på två debattartiklar i Svenska Dagbladet. Johan Forssell syns på bild.
Debatt - 2024-05-06

Replik: Ett agerande tvärtemot ambitionerna

Vi välkomnar regeringens ambitioner om transparens, kontinuitet och långsiktighet i biståndet. Processen har dock hittills inte alls präglats av dessa ambitioner, skriver vi tillsammans med fem...