ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Nyhet - 2023-09-13
Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett nytt system!


ForumCiv kommer snart att lansera ett nytt system för hantering av organisationer och ansökningar om projektstöd. Det nuvarande systemet, ForumCivs organisationsportal, kommer inom kort att stängas och ersättas.

Datum för viktiga uppdateringar

  • 2 oktober: Den nuvarande organisationsportalen stängs.
  • December 2023: ForumCiv öppnar upp den nya organisationsportalen.

Vad innebär uppdateringarna för de organisationer som använder portalen i dag?

Efter 28 september kommer ingen information att kunna uppdateras i organisationsportalen. Vi uppmanar organisationer att göra uppdateringar före detta datum. Skulle information behöva uppdateras efter 28 september, mejla sokabidrag@forumciv.org eller medlem@forumciv.org. Vi uppmanar er också att spara ned den information ni vill spara senast 28 september.

Har din organisation tänkt ansöka om behörighet för projektstöd?

Planerar ni att ansöka om behörighet för att ansöka om medel via det Svenska Partnerskapsprogrammet så kommer detta vara möjligt först då den nya organisationsportalen finns på plats i december.

Har din organisation tänkt söka medlemskap hos ForumCiv?

Planerar ni att söka medlemskap så kommer detta vara möjligt först då den nya organisationsportalen finns på plats i december.

Hur ser den nya organisationsportalen ut?

Den nya organisationsportalen öppnar i december. Information om den nya organisationsportalen kommer att publiceras under hösten.

Mer aktuellt

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.