ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Nyhet - 2023-09-13
Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett nytt system!


ForumCiv kommer snart att lansera ett nytt system för hantering av organisationer och ansökningar om projektstöd. Det nuvarande systemet, ForumCivs organisationsportal, kommer inom kort att stängas och ersättas.

Datum för viktiga uppdateringar

  • 2 oktober: Den nuvarande organisationsportalen stängs.
  • I början av 2024: ForumCiv öppnar upp den nya organisationsportalen.

Vad innebär uppdateringarna för de organisationer som använder portalen i dag?

Efter 28 september kommer ingen information att kunna uppdateras i organisationsportalen. Vi uppmanar organisationer att göra uppdateringar före detta datum. Skulle information behöva uppdateras efter 28 september, mejla sokabidrag@forumciv.org eller medlem@forumciv.org. Vi uppmanar er också att spara ned den information ni vill spara senast 28 september.

Har din organisation tänkt ansöka om behörighet för projektstöd?

Planerar ni att ansöka om behörighet för att ansöka om medel via det Svenska Partnerskapsprogrammet så kommer detta vara möjligt först då den nya organisationsportalen finns på plats i början av 2024.

Har din organisation tänkt söka medlemskap hos ForumCiv?

Planerar ni att söka medlemskap så kommer detta vara möjligt först då den nya organisationsportalen finns på plats i början av 2024.

Hur ser den nya organisationsportalen ut?

Den nya organisationsportalen öppnar i början av 2024. Information om den nya organisationsportalen kommer att publiceras under hösten eller under början av 2024.

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.