ForumCivs medlemmar på MR-dagarna 2021

Nyhet - 2021-12-15
Vikten av solidaritet och samarbete mellan olika delar av civilsamhället – och mellan demokratiska länder – är något flera av ForumCivs medlemsorganisationer underströk under Mänskliga rättighetsdagarna i Göteborg i början på december.
Måns Molander, Malin Nilsson och Lina Hjärtström sitter på scen under MR-dagarna och tittar in i kameran.
Måns Molander, Sverigechef på Human Rights Watch och Malin Nilsson, generalsekreterare på IKFF, i samtal modererat av Lina Hjärtström, ansvarig för politiskt påverkansarbete på IKFF.

6–7 december samlades över 80 organisationer ur svenskt civilsamhälle för att lyfta fram sina perspektiv på temat “Demokrati + mänskliga rättigheter = sant!” Bland dem fanns flera av ForumCivs medlemmar. Bakom valet av årets tema ligger den demokratiska tillbakagången och det krympande utrymmet för civilsamhället i stora delar av världen.

Vi måste vara smarta och jobba tillsammans.

– Det blir svårare för oss att organisera oss och göra det arbete som vi vill göra, sa Lina Hjärtström, ansvarig för politiskt påverkansarbete på IKFF, när hon inledde organisationens seminarium om feministiska strategier under militarisering och pandemin.

Linas inledande ord sammanfattar varför det är viktigare än någonsin att civilsamhället samlas för att sprida sina budskap och lyfta människorättsaktivisters röster.

– Vi måste vara smarta och jobba tillsammans, sa Erik Halkjaer, ordförande för svenska Reportrar utan gränser, under Emmaus Stockholms paneldiskussion om pressfriheten i Västsahara och Palestina.

Röster tystas under ökat hot mot pressfriheten

I Emmaus Stockholms paneldiskussion deltog även Said Amidan från den oberoende mediaorganisationen Equipe Media i Västsahara.

– Mitt huvudsakliga mål är att belysa den verkliga situationen och hoten mot mänskliga rättigheter i de ockuperade territorierna, sa han under samtalet.

Det känns som om vi hotar våra familjers liv.

Enligt V-Dem Institute är press- och yttrandefriheten under särskilt stort hot i världen just nu. I det ockuperade Västsahara är det i stort sett omöjligt att vara journalist och Equipe Media arbetar i hemlighet. Amidan tror att detta är anledningen till att Västsahara är ett fall som ofta glöms bort. Den eskalerande konflikten har förvärrat läget för pressfriheten.

– Det känns som om vi hotar våra familjers liv, berättade Said.

Även Björkåfrihet fanns på plats på MR-dagarna för att belysa situationen i Västsahara och Palestina. Björkåfrihet jobbar med partnerorganisationer i de ockuperade territorierna, och har under den senaste tiden märkt att dessa organisationer upplever ett särskilt högt tryck från auktoriteterna.

Elin Frändberg, Program Officer på Björkåfrihet, anser att internationella utvecklingsorgan måste bli bättre på att sätta in pengar där de verkligen får effekt och jobba med informella nätverk, såsom Equipe Media.

– Så klart ska man stödja stora och etablerade organisationer också, men det måste finnas utrymme att stödja just de organisationer som ligger vid fronten. 

Sveriges roll i kampen för en demokratisk värld

Under IKFF:s seminarium, som inleddes med en diskussion om civilsamhällets krympande handlingsutrymme, lyftes även Sveriges roll i världen. Malin Nilsson, IKFF:s generalsekreterare, och Måns Molander, Sverigechef på Human Rights Watch, pratade om hur Sveriges agerande i världen kan påverka det demokratiska utrymmet i andra stater.

– Länder måste sätta hårt mot hårt och säga ifrån, sa Måns. Det är de länder som fortfarande har en välfungerande demokrati som måste försvara systemet.

På Fredstorget på MR-dagarna fanns Svenska Freds på plats med en fotoutställning från vapenmässan i Abu Dhabi 2019. På en bild syns svenska Saab som visar upp sitt vapenutbud till potentiella köpare. Tilda Wendefors, projektledare med fokus på nedrustningsfrågor hos Svenska Freds, berättade mer om Sveriges dubbla roll i världen, och tog som exempel upp konflikten i Jemen.

– Förra året exporterade Sverige vapen för sju gånger så mycket pengar som vi la på bistånd till Jemen. Det ger en tydlig bild av de dubbla stolarna som Sverige sitter på.

Det är de länder som fortfarande har en välfungerande demokrati som måste försvara systemet.

Bilder ur Svenska Freds utställning från vapenmässan i Abu Dhabi 2019.

Ett civilsamhälle som delar på styrkan

I sitt påverkansarbete för att svenska politiker ska fatta mer fredliga beslut deltar Svenska Freds ofta i internationella nätverk, där organisationer som jobbar med liknande frågor i olika länder utbyter erfarenheter och kunskap. IKFF:s Malin Nilsson delar åsikten att samarbete är centralt.

– För civilsamhället tror jag att det är otroligt viktigt att vi hittar sätt att jobba tillsammans och allierar oss med andra rörelser, sa hon. Även om man bara har lite utrymme måste man se till att dela det med de som inte har något utrymme alls att jobba med sina frågor.

Även om man bara har lite utrymme måste man se till att dela det med de som inte har något utrymme alls.

Som exempel på rörelser som är särskilt utsatta nämnde Malin miljöförsvarare och aktivister som jobbar för hbtqi-rättigheter runt om i världen. Även organisationer som leds av kvinnor blir oftare utsatta för förtryck.

– När det gäller kvinnoorganisationer har deras demokratiska utrymme aldrig varit särskilt stort.

Ingen får lämnas utanför i utvecklingssamarbetet

Vikten av att inkludera särskilt utsatta grupper i utvecklingssamarbetet stod på agendan under MR-dagarna. Sara Haid och Sara Bäckström, Body Rights-ambassadörer för RFSU, ser ett globalt motstånd mot arbetet för sexuella rättigheter.

– Det är inte prioriterade frågor, menar Sara Bäckström, men det är ju människor som dör för att de inte har sina sexuella och reproduktiva rättigheter uppfyllda.

Sara Haid och Sara Bäckström, Body Rights-ambassadörer för RFSU.

Under årets MR-dagar anordnade MyRight ett seminarium om hur människor som lever med funktionsnedsättning ofta lämnas utanför i kris- och katastrofhantering.

–  Vi har ju också märkt att information kring corona inte alltid kommer fram, och då är det svårt att veta hur man ska ta hand om sig själv och hur man ska ta hand om andra, berättade Nønne Schærff Engelbrecht, verksamhetsutvecklare på MyRight, som tillsammans med kollegor fanns på plats i Göteborg för att berätta om MyRights arbete.

Nønne anser att utvecklingssamarbetet måste bli bättre på att inkludera denna grupp.

– 20 procent av de som lever i extrem fattigdom har en funktionsnedsättning, så får man inte med de 20 procenten kommer man ju inte bekämpa fattigdomen.

Kampen för mänskliga rättigheter fortsätter

Trots den demokratiska tillbakagången och det allt tuffare klimatet för civilsamhället tystnar inte aktivisternas röster. 

– Folk är beredda att gå ut och protestera med livet som insats för att försvara sina rättigheter, konstaterade Måns Molander under IKFF:s seminarium.

Ju mer förtryck man står inför, desto viktigare är det att organisera sig, kom Malin och Måns fram till under sitt samtal.

Folk är beredda att gå ut och protestera med livet som insats för att försvara sina rättigheter.

Other recent articles

EU-valkompass. Knapp som säger starta.
Nyhet - 2024-05-16

EU-valet 2024: ForumCivs valkompass

Tillsammans med Globalportalen har vi tagit fram en EU-valkompass med fokus på bistånd, mänskliga rättigheter och klimat. Hitta det parti som står upp för den värld du vill leva i!

En dataskärm med en bild på kursen.
Nyhet - 2024-05-14

Ny digital kurs om Svenska Partnerskapsprogrammet

Vi lanserar ny introkurs om Svenska Partnerskapsprogrammet. Kursen är särskilt relevant för nyare organisationer och/eller de som har upplevt utmaningar i olika ansökningsprocesser.

Skärmdump på två debattartiklar i Svenska Dagbladet. Johan Forssell syns på bild.
Debatt - 2024-05-06

Replik: Ett agerande tvärtemot ambitionerna

Vi välkomnar regeringens ambitioner om transparens, kontinuitet och långsiktighet i biståndet. Processen har dock hittills inte alls präglats av dessa ambitioner, skriver vi tillsammans med fem...