Fredsavtalet i Colombia fyller fyra år

Nyhet - 2020-12-07
En av världens längsta interna konflikter fick ett formellt avslut i samband med att den colombianska regeringen och FARC-gerillan skrev under fredsavtalet 2016. Vad hände sen?

ForumCiv har länge engagerat sig i Colombias fredsprocess. Vi talar med Carlos Cardenas, påverkansansvarig och kommunikatör på ForumCiv i Bogota, för att höra hur det står till fyra år efter att det historiska avtalet signerades.

Det är svårt att tro att en fråga om fred är kontroversiell för en befolkning i krig. Men folkomröstningen som genomfördes strax efter avtalet förhandlats färdigt delade landet i två, där hälften röstade för och hälften röstade emot.

Carlos förklarar hur ogrundad informationsspridning fick människor att tro att den politiska makten skulle hamna i gerillans händer. Något som visade sig inte vara sant när så avtalet ändå implementerades. Vidare skiljde sig valresultaten markant mellan städer och landsbygd, eller mellan avstånd och närhet till de väpnade konfliktzonerna.  

I de områden där konflikten var som värst och majoriteten av röstdeltagarna var brottsoffer till konflikten röstade mer än 90 procent för fredsavtalet. 

Carlos menar att en av svagheterna i övergångsperioden var att det saknades en försoningsprocess för samhället i stort, inte bara mellan de beväpnade grupperna. Landet blev aldrig förberett på att försöka förstå konfliktens aktörer, än mindre försonas med dem.

Fredsavtalet består av tre komponenter: sanning, rättvisa och återuppbyggnad/återintegrering. En viktig del för att kunna bygga förståelse handlar om att få veta vad som faktiskt hänt, att få veta sanningen.

Vilka var inblandade utöver de beväpnade grupperna i FARC gerillan? Paramilitärerna i den colombianska armén och företag hade också ansvar för människorättskränkningar. 

Sanningskommissionen utreder också fall av försvunna människor och har kunnat avslöja gravplatser. En särskild domstol upprättades för att höra vittnesmål, särskilt från paramilitärer, men det arbetet har ännu inte startats. 

"Från ForumCivs sida hoppas vi att den här möjligheten för fred inte går förlorad. Det finns fortfarande tid och utrymme att samla styrkorna för att kunna genomföra försoningsprocessen, att fortsätta utreda sanningen och ge större förståelse för vad som hände i Colombia. Att fostra en kultur av försoning, där förlåtelse eller åtminstone förståelse för vad som hände och varför det hände kan skapa ett samhälle där vi kan leva tillsammans trots skillnader, trots olika ideologier och sätt att se på världen." säger Carlos.

Taggar

Latinamerika

Mer aktuellt

Magnus tittar in i kameran iklädd en grå kavaj och blå skjorta. Till höger en skärmdump på debattartikel i Göteborgs-posten.
Debatt - 2024-04-11

Regeringens attack på biståndet ett lågvattenmärke

Regeringen går i öppen konflikt med svenska biståndsorganisationer och kastar borgerliga biståndsprinciper över bord. När en regering angriper civilsamhället är det dags att dra öronen åt sig, skriver...

Anna Stenvinkel. Johan Forsell vid presskonferens.
Nyhet - 2024-03-19

Sida säger upp avtal med civilsamhället

Fredag 15 mars meddelade Sida att de säger upp sitt avtal med ForumCiv, och alla andra strategiska partnerorganisationer inom civilsamhället, från och med sista december i år.