Genombrott för EU-lag om företag och mänskliga rättigheter

Nyhet - 2020-05-13
En EU-lag med krav på företag att de ska respektera mänskliga rättigheter och miljö kan bli verklighet redan nästa år. Forum Syd har under flera år drivit på för en lagstiftning för företag och välkomnar förslaget.
EU flagga
Bild: Markus Spiske/Unsplash

EU:s justitiekommissionär Didier Reynders tillkännagav vid ett webbinarium tillsammans med Europaparlamentariker att kommissionen kommer att lägga fram ett lagförslag under 2021 med bindande krav på företag att de ska genomföra risk- och konsekvensanalyser gällande mänskliga rättigheter och miljö, så kallad environmental and human rights due diligence. Kraven ska gälla för företagens egen verksamhet liksom för alla deras leverantörer och affärsrelationer. Dessutom tryckte kommissionären på att lagstiftningen måste innehålla sanktioner för de företag som inte inför åtgärder för att hantera risker som rör mänskliga rättigheter och miljö. ”Det är viktigt att vi har möjlighet till sanktioner. Ett regelverk utan straffpåföljd är inget regelverk”, sa kommissionär Reynders.

”Detta är ett mycket viktigt genombrott”, säger Karin Gregow, policyrådgivare på Forum Syd. ”Företagen möter många utmaningar ute i världen, både i sin egen verksamhet och genom sina leverantörskedjor. Det kan handla om barnarbete, farliga arbetsplatser, tvångsförflyttningar och vattenföroreningar. Idag finns det endast frivilliga riktlinjer, men det är uppenbart att frivillighet inte räcker.”

En lagstiftning som kräver att företag med sin bas inom EU respekterar mänskliga rättigheter och miljö blir ännu viktigare i spåren efter corona pandemin.

Många europeiska företag verkar i branscher med hög risk för kränkningar av mänskliga rättigheter och i länder med svaga rättssystem. EU-kommissionär Reynders presenterade en studie som gjorts på uppdrag av kommissionen som kommer till slutsatsen att ett bindande regelverk med krav på att företag genomför human rights due diligence skulle innebära störst positiv förändring vad gäller kränkningar av mänskliga rättigheter med kopplingar till företagsverksamhet.

”En lagstiftning som kräver att företag med sin bas inom EU respekterar mänskliga rättigheter och miljö blir ännu viktigare i spåren efter corona pandemin”, säger Karin Gregow. ”Arbetare inom en mängd olika branscher i produktionsländerna förlorar sina arbeten när företag stänger ner tillverkning eller går i konkurs som en följd av smittskyddsåtgärderna. Nu vill vi se att den svenska regeringen aktivt verkar för ett gemensamt regelverk på EU-nivå.”

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.