Globala frågor på Järvaveckan och Almedalen 2023

Nyhet - 2023-04-25
Är du intresserad av demokrati, mänskliga rättigheter och internationella frågor? Här listar vi våra medlemmars event på Järvaveckan och Almedalen.

Våra medlemmar på Järvaveckan 2023

Här listar vi våra medlemmars event under Järvaveckan i Stockholm 31 maj till 3 juni

Clowner utan gränser finns på plats med ett tält

Clowner utan gränser bjuder in till en skrattfylld föreställning för hela familjen och anordnar flera tillfällen med cirkusworkshop för den som vill testa olika cirkusdicipliner och lekar. I tältet hittar du också mer information om Clowner utan Gränsers arbete runt om i världen. 
Mer info i eventet på Facebook. 

Våra medlemmars event i Almedalen 2023

Här listar vi alla våra medlemmars event under Almedalsveckan 27 juni till 1 juli.

Tisdag 27 juni

Ta ton för klimatet

Tid: 13.45–14.15
Arrangör: Jordens Vänner
Plats: Alla röster ska höras

Greenwashing handlar om att produkter marknadsförs som miljövänliga och hållbara, men i själva verket inte lever upp till dessa påståenden. Det är farligt eftersom det ger oss en falsk känsla av att samhället är på väg att lösa problem som i själva verket ännu är olösta. Med sång som metod vill Jordens Vänners Klimatkör öka medvetenheten om Greenwashing och uppmana till mer transparens och ärlighet i företagskommunikation om miljö och hållbarhet.

Onsdag 28 juni

Motverkar EU fred och stabilitet i Maghreb?

Tid: 14.00–14.45
Arrangör: Emmaus Stockholm
Plats: Donnersgatan 6, "Sverige i Världen"

Migration, säkerhet, bistånd och handel är några brännande frågor som utgör det regionala samarbetet mellan EU och Maghrebregionen. Gynnar samarbetet befolkningen i regionen? Hur säkerställer EU att dess partners respekterar civilsamhällets demokratiska utrymme, mänskliga rättigheter och frihet?

Kan business och bistånd gå hand i hand?

Tid: 18.00–19.00
Arrangör: Hand in Hand Sweden
Plats: Donnersgatan 6, "Sverige i världen"

En delvis förändrad inriktning i strategin för det svenska biståndet ställer nya krav på lösningar inom utvecklingsarbete och fattigdomsbekämpning. Vilka initiativ krävs från de olika aktörerna för att biståndet ska verka för att främja samarbete mellan näringsliv och civilsamhälle?

Torsdag 29 juni

Från arbetslös till behövd

Tid: 10.00–10.45
Arrangör: War Child Sverige
Plats: Hästgatan 10A, H10, "Dialog pågår"

Trots en låg arbetslöshet är det många, framför allt unga individer, som har svårt att ta sig in och stanna kvar på arbetsmarknaden. Hur kan civilsamhället och näringslivet arbeta tillsammans för att öka individuellt välmående, bygga socialt hållbara samhällen och bidra till tillväxt för företagen?

Fredag 30 juni

Förebygg droger tidigt - eller bli efterklok

Tid: 14.15–15.15
Arrangör: Smart International
Plats: Alla röster ska höras

I det svenska samhället lever många barn och ungdomar i en privilegierad värld – relativt sett. Trots detta söker sig alltför många till alkohol, cigaretter och snus. I en okontrollerad sinnesförändrande fylla är det risk för att några i nästa steg prövar på cannabis eller annan narkotika.

Remisser på ungas premisser

Tid: 15.00–15.40
Arrangör: LSU - Sveriges barn och ungdomsorganisationer
Plats: Donners plats 1, Donnerska huset,

De formella politiska processerna är avgörande för att kunna påverka politikens resultat, men ungdomsorganisationer vittnar om att de sällan bjuds in till att delta i utredningar och svara på remisser.

Psykisk hälsa - en global utmaning som behöver globala lösningar. Hur kan biståndet bidra?

Tid: 15.00–15.45
Arrangör: UNICEF Sverige, War Child Sverige
Plats: Donnersgatan 6, "Sverige i Världen"

Runt en miljard människor beräknas lida av psykisk ohälsa. Samtidigt ökar erkännandet av den viktiga roll psykisk hälsa har för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Hur kan biståndet svara upp mot denna utmaning? Vad kan vara specifika svenska bidrag i det globala arbetet?

Mer aktuellt

Diana Janse tar emot en fråga från en av ForumCivs medlemmar. Bredvid henne står Anna Stenvinkel generalsekreterare ForumCiv.
Nyhet - 2023-05-22

ForumCivs inspel till reformeringen av biståndet

Regeringen håller just nu på att ta fram en ny reformagenda för biståndet. Som Sveriges största plattform för civilsamhället har vi skickat in våra synpunkter på vad agendan för det nya biståndet bör...

Panellister poserar för ett gruppfoto i Riksdagen.
Nyhet - 2023-05-02

Nytt Latinamerika-nätverk i riksdagen

Vid ett seminarium om Colombia i riksdagen den 2 maj bildades ett nytt parlamentariskt Latinamerikanätverk. Syftet med nätverket är att sprida information om situationen i Latinamerika och öka svenska...