Hållbar återhämtning i fokus när Agenda 2030 följs upp

Nyhet - 2020-07-21
Jämlikhet, inkludering och solidaritet var återkommande ord när genomförandet av Agenda 2030 följdes upp under FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF).
Bilder på talare under HLPF 2020

Årets politiska högnivåforum för hållbar utveckling var annorlunda på flera sätt. För första gången skedde mötet digitalt vilket möjliggjorde för fler att ta del av diskussionerna men inte nödvändigtvis för fler att delta i dem. Istället för att utgå från specifika mål följdes Agenda 2030-arbetet i år upp utifrån sex tvärgående områden där vi behöver öka takten – mänsklig välfärd, livsmedelsystem, finansiering, miljö och klimatförändringar, stadsutveckling samt energi. 

När vi desperat behöver ta kliv framåt kan covid-19 ta oss flera år tillbaka, till och med decennier, sa FN:s generalsekreterare Antonio Guterres. 

Den rådande pandemin stod i centrum för diskussionerna som handlade om dess konsekvenser och hur vi skapar en hållbar återhämtning efter pandemin. Framstegen för att nå de Globala målen var för få och för långsamma redan innan pandemin bröt ut. Nu riskerar miljontals människor att falla tillbaka i extrem fattigdom och cirka 165 miljoner kan drabbas av akut brist på mat vid årets slut. Situationen för kvinnor och flickor förvärras. De fattigaste och mest utsatta drabbas hårdast och det minst utvecklade länderna behöver störst stöd.

Antonio Guterres, FN:s generalsekreterare
FN:s generalsekreterare Antonio Guterres

Build back better – ett mer jämlikt och hållbart samhälle

Coronapandemin förvärrar ojämlikheterna i världen och sätter ljus på bristerna i våra samhällen. Samtidigt befinner vi oss i en klimatkris som inte kan nedprioriteras. Flera röster underströk att vi inte kan återgå till det normala efter pandemin eftersom det normala är en del av problemet. Återhämtningen måste ske till det bättre, till ett mer hållbart samhälle. Jämlikhet, inkludering och solidaritet måste stå i centrum för återhämtningen.  

Bristen på tillräckliga investeringar i den offentliga sektorn och behovet av att stärka hälsosystem och sociala trygghetssystem återkom i flera diskussioner. Även finansieringsfrågor lyftes av många med förslag om skattereformer för att öka skatteintäkter, skuldlättnader, system för hållbar skuldhantering och fonder för återhämtningen. Vikten av att bibehålla biståndet och att givarländerna håller fast vid sina åtaganden underströks av chefen för OECD:s direktorat för utvecklingssamarbete.

Micah Grzywnowicz, internationellt sakkunnig, RFSL
Micah Grzywnowicz, Internationellt sakkunnig, RFSL

Sju områden som tar Leave no one behind från ord till handling

När åtagandet om att ingen ska lämnas utanför följdes upp presenterade ungdomsdelegat Sofia Brännström Sveriges sju huvudbudskap för att genomföra Leaving no one behind. Det handlar bland annat om att stärka mänskliga rättigheter och jämställdhet, förbättra meningsfullt deltagande, multidimensionell fattigdomsminskning och främja universella sociala trygghetssystem.

I en tid av demokratisk tillbakagång, ökad nationalism och ett krympande utrymme för civilsamhället lyfte Sverige vikten av internationellt samarbete, stärkt demokratiarbete och civilsamhällets och ungas inkludering. Sverige kommer att rapportera till nästa års högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF). 

Taggar

Agenda 2030

Other recent articles

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.

Tobias Billström i blå kostym på en presskonferens i riksdagen. Skärmdump på artikel i Altinget.
Debatt - 2024-05-20

Tre medskick inför din resa, Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter...