#hjärtavärlden

Nyhet - 2018-04-11
Inför valet kräver Forum Syd och 50 andra organisationer i Concord Sverige att svenska politiker ska #hjärtavärlden.
Hjärta Världen

I en tid då tongångarna är hårda och nationalistiska väljer Forum Syd och 50 andra organisationer inom Concord Sverige att #hjärtavärlden. Vi vill visa att vi är många som tycker att några av valets viktigaste frågor handlar om människors grundläggande rättigheter och ansvar för vår miljö. När människors lika värde ifrågasätts försvarar vi de gemensamma överenskommelser som världens länder har lovat att leva upp till för att skapa en bättre värld.

Politiska beslut som tas i Sverige påverkar människor i andra länder och det som händer i andra länder påverkar oss. Vi är många som tycker att världen har en plats i valrörelsen.

Att #hjärtavärlden är att vilja se en politik som:

  • Står upp för människors rätt att höras.
  • För en hållbar och rättvis utveckling till år 2030
  • Arbetar för att minska våra klimatpåverkande utsläpp
  • För en verkligt feministisk utrikespolitik
  • Avsätter 1 procent av BNI till internationellt bistånd
  • För en human migrations- och flyktingpolitik

Vi är många som tycker att världen har en plats i valrörelsen. ForumSyd Syd och 50 andra organisationer inom Concord Sverige kräver att svenska politiker ska #hjärtavärlden!

Läs mer om vårt manifest för en hållbar och rättvis värld på hjartavarlden.nu eller i nyhetsraportagen från OmVärlden och Sveriges Radio.

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.