Hög tid för svensk lag om företag och mänskliga rättigheter

Debatt - 2021-02-10
Frivillighet räcker inte. Mänskliga rättigheter kan inte vara något svenska företag väljer bort när de gör affärer. Vi kräver att svenska regeringen agerar nu.
Kollage med en kvinna som begär ordet till bakgrunden av deklarationen för mänskliga rättigheter.

Medan EU tar fram en lag som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter, sitter den svenska regeringen still. Det är hög tid att agera, skriver Anna Stenvinkel, generalsekreterare på ForumCiv, Sandra Atler, folkrättsjurist på Enact, och advokat Niklas Österberg i en debattartikel i OmVärlden. 

Målet med en lagstiftning är enkelt; att mänskliga rättigheter inte är valbart när du gör affärer.  Effektmålet måste vara att skapa en bättre situation för människor som arbetar och finns i globala värdekedjor. För att en lag ska bli effektiv krävs åtminstone fem saker: 

  1. Aktiebolagslagen bör ändras så att vinstsyftet för bolag kompletteras med ett krav på respekt för mänskliga rättigheter.

  2. Svenska företag måste kunna hållas ansvariga för negativ påverkan på mänskliga rättigheter som de orsakat eller bidragit till. Det behöver finnas ett tydligt civil- och straffrättsligt ansvar för företagen.

  3. Det måste finnas ett krav på att företag ska hantera sina risker genom en så kallad human rights due diligence, en process som identifierar och åtgärdar människorättsrisker. 

  4. Lagen bör omfatta alla sektorer, alla företag oavsett storlek och hela värdekedjan inom och utanför Sverige. 

  5. Människor som har drabbats negativt av ett företags verksamhet måste kunna få tillgång till prövning i domstol och gottgörelse för den skada de lidit. 

Sverige bör delta aktivt i EU-arbetet för att se till att det blir en tydlig och effektiv gemensam lag. Samtidigt bör regeringen omgående tillsätta en utredning som får i uppdrag att utreda hur en svensk lag bör utformas för att bäst främja företags respekt för mänskliga rättigheter. Det är hög tid att regeringen agerar.

Läs mer om behovet av en lagstiftning för företag och mänskliga rättigheter i vår rapport Time to Act.

Positiva signaler är bra - men handling krävs också

I samband med kampanjen Visa Handlingskraft som ForumCiv har varit med och drivit så har det skickats positiva signaler från svenska regeringen. ForumCiv välkomnar att Sverige är positiva till EU-kommissionens initiativ till en gemensam EU-lag, som har uttryckts av utrikeshandelsminister Anna Hallberg. Nu vill vi se att regeringen också agerar med en utredning om vad en lag behöver innehålla för att den ska bli effektiv och hur en lagstiftning kan integreras i svensk rätt. 

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.